Tidenes makrofall

DNB Markets’ MacroScore har aldri tidligere falt så fort. Men fortsatt er makrobildet klart bedre enn under finanskrisen.

Kom sent: Derfor kan selv ikke krisepakken på 2.000 milliarder dollar fra finansminister Steven Mnuchin hindre et brått fall for USA. Foto: NTB Scanpix

DNB Markets har aldri tidligere registrert en brattere nedgang i sin månedlige indikator MacroScore.

Dette er normalt en etterslepende indikator, som viser hvordan det har gått. Denne gangen har DNB Markets gjort en vri, ved å se spesifikt på de aller nyeste variablene, der de finnes. Blant annet er foreløpige PMI-målinger fra tirsdag inkludert, der indikatoren tidligere har sett på endelige PMI-målinger. Derfor er marsutgaven ikke direkte sammenlignbar med tidligere målinger.

– For positivt bilde

«Fortsatt tegner MacroScore trolig et for positivt bilde av den økonomiske situasjonen fordi tilgjengelige indikatorer for konsumetterspørsel, boligmarkedet og eksport dekker januar og februar», understreker seniorøkonom Knut A. Magnussen.

Den vektede globale scoren, som er dominert av USA, Kina, Japan, Storbritannia og eurosonen, falt fra minus 0,23 til minus 0,80.

Tidenes bratteste: Og seniorøkonom Knut A. Magnussen tror MacroScore vil falle videre. Foto: Are Haram

«Dette er på nivå med de svakeste målingene under eurokrisen sent i 2012, men fortsatt langt bedre enn de svakeste målingene under finanskrisen», skriver Magnussen.

Da var MacroScore på det svakeste på minus 1,82 i april 2009.

Vil falle videre

Samtidig viser Magnussen til at månedsfallet er det største som er registrert siden målingene begynte i 2002. Selv i november 2008, da sjokket fra finanskrisen rullet over verden, sank scoren mindre, 0,52 poeng.

Magnussen varsler at MacroScore vil falle videre de kommende månedene.

Fallet i mars fordeler seg ganske likt mellom husholdningene og bedriftene. Så langt har konsumenttilliten holdt seg oppe, men Magnussen forventer fall også her, i takt med svakere arbeidsmarkeder.

Japan har svakest score, fulgt av Kina og eurosonen, mens tilstanden fortsatt er best i USA.

Gjennom det meste av 2019 svekket MacroScore seg, mens globale aksjekurser steg. Dette gapet er nå lukket, konstaterer Magnussen.

Basert på erfaringene fra finanskrisen, mener han det er mest naturlig å vente videre svekkelse både i aksjemarkedet og i globale makroindikatorer.