Ekspertutvalg skal vurdere økonomiske tiltak

Skal være en del av beslutningsgrunnlaget til regjeringen for tiltak fremover

EKSPERTUTVALG: Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg presenterer regjeringens tiltak for å bøte på coronaproblemene norsk økonomi møter. Foto: Are Haram

Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet går ifølge TDN Direkt sammen om å etable et ekspertutvalg fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet. 

Ekspertutvalget vil ledes av professor Steinar Holden og skal analyse de samfunnsøkonomiske tiltakene etter coronapandemien.

Utvalget skal vurdere og analysere eksisternede tiltak, i tillegg til nye tiltak til vurdering. Første rapport skal leveres inn 6. april og analysene skal kunne være en del av beslutningsgrunnlaget til regjeringen for tiltak fremover.

Økonomien vil prege norsk økonomi etter at flere bedrifter påvirkes av coronaviruset i Norge. Befolkningen blir satt i karantene, mens flere og flere bedrifter permitterer ansatte.  I Norge har 3.100 blitt smittet av viruset, mens 14 har mistet livet. Reiseliv med fly i spissen er bransjen som rammes hardes.