Handelsoverskuddet faller kraftig

Overskuddet på handelsbalansen var i mars ned over 86 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

NED: Det norske handelsoverskuddet endte i mars på 2,5 milliarder kroner. Det er betydelig lavere enn i mars i fjor. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Makro

(Saken oppdateres)

Handelsoverskuddet i mars 2020 var på 2,5 milliarder kroner. Det er 86,6 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.

Sammenlignet med måneden før (februar 2020) er overskuddet ned 85,5 prosent.

Eksportfall

Eksporten falt 17,0 prosent til 70,8 milliarder kroner, sammenlignet med mars 2019.

Råoljeeksporten falt 27,2 prosent fra (fra mars 2019) til 15,7 milliarder kroner. Naturgasseksporten endte på 12,5 milliarder kroner, ned 43,6 prosent.

«Årsaken er det mye omtalte fallet i oljepris i løpet av mars måned, grunnet økt tilbud fra oljeproduserende land og redusert etterspørsel på grunn av pandemien», skriver SSB.

Fastlandseksporten utgjorde 41,2 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 1,7 prosent fra mars i fjor.

«En viktig årsak er at eksportnæringer som fisk og metaller ifølge SSBs produsentprisindeks ikke har opplevd samme negative prisutvikling som for eksempel olje og gass. Kronesvekkelsen har bidratt til å holde prisene oppe for eksportørene», heter det.

Høy import

Importen steg i mars 2,2 prosent til 68,3 milliarder kroner. Dette er ifølge SSB den nest høyeste importverdien som noensinne er registrert.

Blant annet var det i mars høy import av jern og stål, samt en del andre «bearbeidede varer».

«En annen årsak til den høye importverdien er svekkelsen av den norsk krona i løpet av mars. Norges Banks importveide kronekurs (I44) viste en svekkelse på 8,8 prosent fra februar til mars. Likevel gikk importprisene, målt ved SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, opp med bare 0,9 prosent», skriver SSB.

breaking
Nyheter
Makro
Børs