Sverige kan bli tvunget til kraftig innstramming

Citi Research tror svenskene blir tvunget til vesentlig strammere coronaregler. Det kan gjøre krisen ekstra langvarig.

Kan bli dyrt: Citi Research tror strategien fra statsepidemiolog Anders Tegnell vil slå feil og gi en veldig langvarig coronakrise. Foto: NTB Scanpix
Makro

Sverige slipper ikke unna de samme problemene som Norge og øvrige land, til tross for en helt annen coronastrategi, tror Citi Research.

Mindre restriksjoner og høyere aktivitetsnivå til nå vil trolig bety at Sverige rammes mindre hardt økonomisk enn andre europeiske land, tror Citi. Særlig privat konsum blir mindre påvirket. Som en liten, åpen økonomi med eurosonen som viktigste handelspartner vil økonomien likevel bli hardt rammet. Citi anslår at BNP faller med 7,2 prosent i år, bare litt mindre enn Eurosonens minus 8,4 prosent.

Men økonomene i Citi Research har sett på Sveriges avvikende strategivalg i håndtering av coronakrisen, og tror ikke strategien vil bli videreført lenge. 

Den økonomiske krisen til nå er mindre dyp enn i de fleste andre europeiske land, men Sverige står trolig foran en mer langvarig krise enn i andre land.

Holder ikke avstand

Linjen fra Folkhälsomyndigheten har vært dels at svensker selv vil sørge for tilstrekkelig avstand (sosial distansering) og ta nødvendige forholdsregler, og dels oppbygging av flokkimmunitet.

Det er ingen tegn til at svenskene i praksis har endret bevegelsesmønster og adferd, mener Citi. Rapporter fra både Google og Apple, basert på blant annet mobilbruk, viser at svenskene er de i Europa som i minst grad har begrenset sine bevegelser.

«Disse rapportene viser at svensker utviser minst sosial distansering i Europa», konkluderer Citi.

Nesten ingen endring: Svenskene har (nesten) ikke endret ute- og reisevanene, viser Google- og Apple-studier. Foto: NTB Scanpix

Feilrapportering?

Dessuten er det åpenbar fare for at myndighetene undervurderer spredningen av viruset, mener Citi. Uten tilstrekkelig avstand og restriksjoner kan det føre til kraftige utbrudd. Hvis dette også rammer flere under 70 år, vil myndighetene i så fall bli tvunget til å reagere hardt.

Dødsrate

Italia 367

Sverige 130

Danmark 55

Tyskland 49

Norge 29

Finland 14

Coronadøde pr. million innbyggere pr 16. april. Kilde: Citi Research

Det første tegnet er allerede kommet ved enigheten i Riksdagen om å overføre mer myndighet fra Folkhälsomyndigheten til regjeringen i coronahåndteringen. Regjeringen har nå i prinsippet mulighet til å fatte beslutninger om transportrestriksjoner, stenging av tjenester og sosial kontakt. 

Dette har så langt ikke fått helsemyndighetene til å endre kurs eller regjeringen til å overprøve den mektige statsepidemiologen Anders Tegnell.

Stenger seg selv inne?

Og selv om det ikke kommer strengere pålegg og forbud fra myndighetene, vil svenskene selv trolig begrense aktiviteten betydelig dersom tempoet i coronaspredningen fortsetter, tror Citi.

«I så fall vil Sverige ikke lide like mye økonomisk i starten, men nedturen kan bli mer langvarig», skriver Citi i sin analyse.

«Dette står i så fall i kontrast til land som innførte restriksjoner tidlig, og nå vurderer å åpne økonomien gradvis igjen, som Østerrike, Norge og Tyskland», skriver Citi.

Øker fortsatt

Et slående funn er det høye tallet på smittede, døde og unge syke i Sverige, til tross for at landet nesten ikke har brukt tester. Dette kan tyde på at pandemien er undervurdert, mener Citi-økonomene.

Tallet på smittede har den siste uken økt med 4,6 prosent daglig, mot 3,8 prosent i Finland, 2,9 prosent i Danmark og 1,6 prosent i Norge. 

Citi viser også til at dødsraten i det siste har vokst sterkere enn i andre land, tallet på innlagte pr. million innbyggere er blant de høyeste i Europa og at andelen unge innlagte under intensivbehandling er svært høy. I Sverige utgjør aldersgruppen 0 til 59 år 46 prosent av disse pasientene.

Corona
sverige
citi