– Kollapsen er som i Depresjonen

Dr. Doom om Kinas BNP-fall.

PESSIMISTISK: Økonomen Nouriel Roubini er ikke forsiktig med ordvalget når han omtaler BNP-fallet i Kina. Foto: NTB Scanpix
Makro

Den verdenskjente økonomen Nouriel Roubini, ofte kalt Dr. Doom, sparer ikke på superlativene i sin omtale av Kinas nylige BNP-fall. I en tweet legger han ingenting i mellom. 

Dr. Doom sammenligner første kvartal med fjerde kvartal i 2019 som ender 11 prosent ned. Fortsetter det slik vil Kinas BNP ende 44 prosent ned i år. 

«Fallet tilsvarer kollapsen under Den store depresjonen», skriver han videre i tweeten.

Videre omtaler han økningen tidlig i april som positiv, men han understreker at fallet i BNP i første kvartal er «forbløffende». 

Markedet fnyser

Markedet ellers har ikke vist store tegn til å ta inn over seg den negative utviklingen i landets økonomi.

«Markedet fnyser av det første BNP-fallet i Kina på fire tiår. Asiatiske børser viser solid oppgang og futures på amerikanske børser er opp omkring 3 prosent», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i en morgenrapport.

Han er imidlertid forsiktig med å tolke for mye i tallene.

«Tallene er kanskje ikke så ille som en kunne frykte, men vi tolker de også med en viss forsiktighet», skriver analytikeren.

dr. doom
Nouriel Roubini
bnp
kina