V-formet Kina-industri, L-formet detaljhandel

Stimulanser fra staten er med på å forklare at aksjemarkedet i Kina ristet av seg historisk svake BNP-tall, mener DNB-økonom Kelly Chen.

TROR IKKE AT STIMULANSER ER NOK: Seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets er i ferd med å nedjustere sine Kina-prognoser. Foto: Iván Kverme
Makro

Makrotallene fra Kina før helgen var historisk elendige: I første kvartal sank BNP i Kina med 9,8 prosent fra kvartalet før, og med 6,8 prosent fra samme kvartal i fjor.

Samtidig med svake BNP-tall og månedstall for industriproduksjon og detaljhandel kom signaler fra Pilotbyrået i Kina om ytterligere stimulanser.

Det kan bidra til å forklare hvorfor aksjemarkedet i Kina ristet av seg de rekordlav BNP-tallene påpeker Chen. 

Hun er nå i ferd med å nedjustere sine egne vekstanslag, som sist ble oppdatert i begynnelsen av mars.

– Spørsmålet er hvordan nedgangen veies opp av tiltak. Jeg tror det blir ekstremt krevende å heve veksten til de 6 prosentene myndighetene hadde som mål. Hvor mye lavere det blir, er hva jeg ser på nå, sier hun.

Nytt rentekutt

Kinas eksportmarkeder er nedstengt, så i stedet skal innenlandsk etterspørsel stimuleres.

«Det offentlige konsumet skal økes 'hensiktsmessig', og 'effektive' investeringer skal skaleres opp,» oppsummerer Chen i et notat.

Den kinesiske sentralbanken senket mandag ettårsrenten med 0,20 prosentpoeng til 3,85 prosent, mens femårsrenten ble senket med 0,10 prosentpoeng til 4,65 prosent.

– Det asymmetriske kuttet tyder på at myndighetene vil holde seg til den stramme boligpolitikken. Den vil ikke bli sett på som et verktøy til å stimulere innenlands etterspørsel, selv under denne vanskelige tiden, sier ANZ-økonom Xing Zhaopeng i Shanghai til Reuters.

NDRC, det kinesiske organet som godkjenner statlige utbyggingsprosjekter, skal ifølge Reuters rulle ut flere tiltak fremover. Kredittimpulsen, samlet utestående gjeld som andel av BNP,  har også steget mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Tregt oppsving i detaljhandel

Månedstallene for kinesiske industriproduksjon og detaljhandel viser litt forskjellige forløp. Industriprouksjonen falt 2,8 prosent i januar fra måneden før, ifølge DNB, kollapset så med et månedsfall på 24,9 prosent i februar, men steg 32,1 prosent i mars.

Innen detaljhandelen kom det verste fallet fra desember til januar, med en nedgang på 13,2 prosent. Den falt med nye 3,6 prosent i februar, og steg så bare med 0,2 prosent i mars.

Flaskehalser i vareflyt og for migrantarbeidere bedret seg vesentlig i mars, ifølge DNB, som også viser til rapporter om ytterligere bedring i april.

At etterspørselen innenlands har vært mye tregere med å komme seg, er noe som varsler de utfordringene som kan komme fremover for også andre økonomier, mener Chen.

Første kvartal var utvilsomt bunnen for Kinas BNP-vekst, fastslår Société Générale-økonomene Wei Yao og Michelle Lam i en oppdatering.

«Oppsvinget i etterspørsel har vært tregt og det er store utfordringer fremover, når resten av verden kastes ut i resesjon. Gitt at dataene er mer eller mindre på linje med hva vi ventet, beholder vi foreløpig vår prognose om en 2020-vekst på 2,9 prosent i BNP,» skriver de.

kelly chen
dnb markets
societe generale
kina
coronavirus