Coronaviruset viser seg i nye tall for Sveriges arbeidsmarked

Coronaviruset har gitt utslag i arbeidskraften sist sett i finanskrisen.

389.000 ARBEIDSLØSE: Her fra utenfor et arbeidskontor i Stockholm. Foto: Bloomberg
Makro

Antallet arbeidsløse i Sverige i mars var 389.000, melder Statistiska centralbyrån. Det tilsvarer en arbeidsledighetsrate på 7,1 prosent.

Sesongjustert var ledighetsraten i mars på 7,2 prosent.

Antallet sysselsatte i Sverige i forrige måned var 5.055.000, ifølge SCB. Sesongrenset var det 5.077.000 sysselsatte, som er lavere enn nærliggende måneder.

Antallet arbeidede timer var i snitt 159,4 millioner timer pr. uke, som kalenderkorrigert utgjør en nedgang på 4,9 prosent, ifølge Sveriges svar på SSB.

Første gang siden finanskrisen

De nye tallene fra SCB gjelder perioden 24. februar til 29. mars, som var både før og etter coronaviruset brøt ut i landet. Tallene reflekterer dermed ikke fullt ut den nåværende situasjonen, påpeker SCB.

SCB mener imidlertid at mars-tallene tydelig viser tegn på coronakrisens effekter. Antallet personer i det som betegnes som landets arbeidskraft, som omfatter både sysselsatte og arbeidsløse, var det en vesentlig nedgang, for første gang siden finanskrisen.

Antallet timer arbeidet pr. uke har også gått kraftig ned, samtidig som at antallet sysselsatte som har vært helt fraværende fra jobben, har steget.

sverige
scb
arbeidsledighet
sysselsetting
coronaviruset
Nyheter
Makro
Børs