«Sanntidsmåling» viser minus 11 prosent BNP-vekst

Aktiviteten i USA faller videre, viser New York Feds nye «sanntidsmåling». Økt stålproduksjon er et lite lysglimt.

Flater ut? WEI-indeksen fra John Williams og New York Fed har falt kraftig inntil forrige uke. Foto: NTB Scanpix
Makro

Amerikansk økonomi bremser fortsatt opp, men forverringen ser ut til å gå litt langsommere.

Den siste uken i mars tilsvarte aktiviteten et BNP-fall på 6,75 prosent. Forrige uke var tempoet minus 10,95 prosent, altså nesten en fordobling på tre uker. 

Den nye, og hyppig oppdaterte, indeksen er utviklet av New York Fed for å gi raskere og mer treffsikker kunnskap om utviklingen. Weekly Economic Index (WEI) skal gi en indikasjon på kvartalsveksten i BNP, og baserer seg på data som oppdateres ukentlig eller oftere. 

De to siste ukene har WEI indikert omtrent samme BNP-fall, regnet som årsrate, men den siste uken var likevel enda litt svakere enn uken før. 

Litt mindre pessimisme

Det er litt ned fra uken før, minus 10,56 prosent, først og fremst fordi detaljhandelstallene skuffet. Den siste uken har imidlertid stålproduksjonen og en liten bedring i konsumenttilliten trukket indeksen litt opp, isolert sett.

Indeksen for uken før er justert litt opp fordi ledighetstallene ikke var like ille som fryktet.

For sammenligningens skyld viser New York Fed til at WEI ved utgangen av februar indikerte en positiv årsvekst i BNP på 1,58 prosent.

«Nye økonomiske indikatorer, med høy frekvens, følges nå med argusøyne ettersom tidsetterslepet i dagens ekstreme situasjon gjør tradisjonelle indikatorer mindre interessante, inntil videre», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i morgenrapporten onsdag.

Revideres kjapt

Metodikken består i å publisere forrige ukes nivå hver tirsdag. Disse estimatene oppdateres så torsdag og neste tirsdag, i takt med at flere data blir tilgjengelige.

New York Fed understreker at WEI ikke er et offisielt BNP-estimat, men mener også at tallserien viser seg å gi en svært rask og god indikasjon på BNP og industriproduksjon.

federal reserve
fed
bnp-vekst
resesjon
coronakrisen
breaking