AKU-ledighet på 3,5 prosent i februar

Foto: NTB Scanpix
Makro

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige 100.000 i februar (snitt januar til mars), opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 3,5 prosent.

Ifølge AKU økte det sesongjusterte tallet på sysselsatte med 14.000 fra november til februar.

De sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte endte på 2.747.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 68,2 prosent.

1. kvartal

I hele første kvartal ble det utført 2.091.000 ukeverk, fordelt på 2.327.000 sysselsette som var til stede på jobb. Det er 72.000 færre ukeverk og 91.000 færre sysselsatte på jobb enn i første kvartal 2019.

2.728 personer var i første kvartal sysselsatte, noe som tilsvarer en sysselsettingsandel på 67,7 prosent.

SSB påpeker at konsekvensene coronautbruddet hadde på det norske arbeidsmarkedet i de to siste ukene av mars bare i begrenset grad slår ut i disse tallene.

aku-ledighet
ssb