Svakeste konjunkturutsikter noensinne

SSBs konjunkturbarometer har aldri vist svakere utsikter enn nå.

Krise: Rigger i opplag, reduserte oljeinvesteringer og coronakrisen gir ny negativ konjunkturrekord. Foto: Anders Horntvedt
Makro

SSBs sammensatte konjunkturindikator stupte i første kvartal. Allerede mot slutten av fjoråret var indikatoren negativ, minus 5, men etter mars var verdien minus 12,4. Dette er svakeste nivå siden 2008, da konjunkturindikatoren var under minus 18. Gjennomsnittsverdien over tid er 3,0.

Den virkelig store bevegelsen kom imidlertid i bedriftenes vurdering av kommende kvartal, som falt fra minus 11 til minus 34. Dette er langt svakere enn selv de svakeste målingene under finanskrisen, da denne vurderingen bunnet på minus 22.

– 10 prosent fall

SSB har innhentet data frem til 21. april, og har dermed fått med mye av coronakrisen.

Handelsbanken Capital Markets skriver at oljeinvesteringene ventes å falle med 40-50 prosent de neste årene.

«Industrien vil slite lenge etter at helsekrisen er over», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en kommentar.

«Tallene tyder på at industriproduksjonen nå faller med en årlig rate på 10 prosent», konkluderer rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

– SSB svakest og mest treffsikker

Han peker på at alle alternative konjunkturindikatorer viser samme tendens, men at SSBs er den mest negative, og, i hans øyne, over tid den mest treffsikre av indikatorene.

Blir verre: Kjetil Martinsen viser til at andrerundeeffektene ennå ikke er med i konjunkturmålingene. Foto: Are Haram

For Norge under ett er det myndighetenes «lockdown» som har rammet økonomien hardest. For industrien er det imidlertid fallet i oljeaktivitet og -investeringer som slår hardest ut, mener Martinsen.

«Oljerelaterte ordrer er de laveste som er registrert, altså fra 1995», skriver Martinsen.

Svakere på alle fronter

Totalt produksjonsvolum sank i første kvartal, men oppnådde priser steg noe, både i hjemme- og eksportmarkedet. Samlet industrisysselsetting sank, og dette skyldes at permitteringer og oppsigelser på grunn av coronakrisen rakk å slå ut omtrent halvveis i mars. 

Bildet er svart, nesten uansett variabel. Ordretilgangen både hjemme og ute sank. I tillegg til coronaeffekter, rammes produsenter av investeringsvarer av at oljeinvesteringene allerede bremser. 

Dessuten har norske handelspartnere, som eurosonen og Storbritannia, lenge hatt svak vekst, skriver SSB.

Rammes dobbelt

For inneværende kvartal svarer en høy andel av industrilederne at coronakrisen er årsaken til økt pessimisme.

I tillegg venter produsenter av investeringsvarer enda mindre etterspørsel fra oljenæringen. Industrilederne melder at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og tror på kraftig nedgang i ordrer fra hjemme- og eksportmarkedene.

Kapasitetsutnyttelsen er på vei ned, og færre bedrifter oppgir mangel på arbeidskraft som en begrensende faktor.

ssb
ssbs konjunkturtendenser
konjunkturbarometer
coronakrisen
oljeinvesteringer
Nyheter
Makro