Største fall i boliglån siden finanskrisen

Husholdningene kutter nye lån, bedriftene låner videre. 

Fikk gjennomslag: Rentekuttene fra Øystein Olsen og Norges Bank har allerede nådd noen boliglånskunder, og flere kommer i andre kvartal.  Foto: Are Haram
Makro

Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal viser at bankene tror de selv vil stramme inn på sin kredittpraksis overfor både husholdninger og foretak. Innstrammingen blir størst for husholdningene, svarer bankene.

Noen banker varsler også redusert risikovilje og at faren for mislighold og tap vil gjøre dem mer restriktive.

Bankene hevder også at lån med statlig lånegaranti lettere blir innvilget.

Låner mindre

Husholdningene har økt bruken av avdragsfrihet, og bankene tror dette øker videre i inneværende kvartal. Bankene rapporterer at flere husholdninger, spesielt de som er blitt rammet av permitteringer, har fått problemer med å betale avdrag, og at de aktivt bruker avdragsfrihet for å hjelpe disse. 

Låneetterspørselen falt svakt fra både husholdninger og bedrifter, og bankene tror på nytt fall i etterspørselen etter boliglån.

Hvis bankenes forventninger treffer, vil inneværende kvartal ha største fall i etterspørselen etter boliglån siden finanskrisen.

Særlig to lånegrupper etterspør mindre lån: Førstehjemskjøpere og kunder som ønsker fastrente.

Lavere lånerenter

Kuttene i styringsrenten slo raskt gjennom, hevder bankene, som likevel tror på lavere utlånsrenter i andre kvartal. 

Til nå har bankene fått bedrede marginer.

Blant bedriftskundene er det ikke entydig redusert låneetterspørsel. Noen banker mener at tap av inntekter fører til økt låneetterspørsel, mens andre melder at lavere aktivitet reduserer lånebehovet. Bedriftene har økt bruken av kredittlinjer, og det forventes å øke videre.

Foretakskundene har i større grad enn tidligere problemer med å betale avdrag, og avdragsfrihet blir brukt for å hjelpe foretakene som er rammet av utbruddet. Kundegruppene som har fått størst problemer med å betjene gjelden er små og mellomstore bedrifter (SMB) og selvstendig næringsdrivende, mens større foretak har noe mindre problemer, skriver Norges Bank.

bank
breaking
norges bank