Amerikanske PMI-indekser til nye bunnivåer. Også salget av nye boliger faller kraftig

Stemningen blant innkjøpssjefene i tjenestesektoren i USA har nådd ny all-time low.

CORONAKNEKK: Coronaviruset har ført til kraftig PMI-fall også i USA. Her fra en bildelfabrikk i Charleston, South Carolina. Foto: Bloomberg
Makro

Coronaviruset har svekket amerikanske innkjøpssjefers forventninger vesentlig.

IHS Markits flash-måling for innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA i april viser 27,4 poeng, som er kraftig ned fra mars-målingen på 40,9 poeng. Dette er det laveste nivået noensinne, ifølge IHS Markit.

PMI-indeksen for den amerikanske tjenestesektoren viser 27,0 poeng, også det laveste nivået noensinne. I mars var tjeneste-PMI-en 39,8 poeng.

I industrien er PMI-indeksen for april 36,9 poeng, som ifølge MarketWatch er det laveste nivået på 11 år. I mars var denne på 48,5.

Mer fra IHS Markit her.

PMI-indekser på over 50 indikerer tiltagende aktivitetsnivå, indekser under 50 indikerer avtagende aktivitetsnivå.

Flash-målingene omfatter ifølge MarketWatch cirka 85 prosent av svarene i undersøkelsene som indeksene bygges på.

Kraftig nyboligfall

Også salget av nye eneboliger har gått kraftig tilbake «over there». Tall fra USAs handelsdepartement viser en nedgang på 15,4 prosent i mars, målt mot måneden før.

Det er den største nedgangen i prosent siden juli 2013.

Den sesongjusterte årstakten i mars oppgis til 627.000 enheter.

Forhåndsestimater TDN Direkt viser til, antydet en nedgang på bare 4 prosent. En undersøkelse Reuters hadde utført blant økonomer, viste forventninger om et fall på 15 prosent til en årstakt på 645.000.

Nyboligsalget i februar er dessuten revidert ned, ifølge nyhetsbyrået, fra en opprinnelig rapportert årstakt på 765.000 til 741.000.

Salget av nye boliger utgjør rundt 10 prosent av USAs boligmarked. Utviklingen fra måned til måned er imidlertid typisk volatil, ifølge Reuters. På årsbasis var salget av nye eneboliger i mars ned 9,5 prosent.

usa
pmi
boligsalg
nøkkeltall