SSB: Bråstopp for norsk økonomi

Foto: NTB Scanpix
Makro

Coronapandemien og nedstengingen av norsk økonomi savner sidestykke, skriver SSB i sin ferske konjunkturrapport.

– Koronapandemien har medført at norsk økonomi nå er i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover. En meget ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, rekordsvak kronekurs og fallende reallønn bidrar til å dempe utslagene i arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en kommentar.

Kutter kraftig

I sin siste rapport, fra desember,anslo SSB en BNP-vekst i 2020 på 3,5 prosent, mens den i 2021 ville være på 2,1 prosent.

Nå kuttes det kraftig for inneværende år, og SSB spår BNP ned 4,0 prosent i år. Neste år venter de imidlertid at den igjen vil vokse, da 4,8 prosent.

BNP for Fastlands-Norge ble før jul anslått til å vokse 2,4 prosent i år. Også denne prognosen er drastisk kuttet, og det forventes nå et fall på 5,5 prosent. 

I 2021 er det ventet at fastlands-BNP vil vokse 4,7 prosent, mot en tidligere ventet vekst på 1,9 prosent.

«BNP Fastlands-Norge er ved utgangen av mars anslått å være rundt 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden. Aktiviteten i markedsrettet virksomhet og offentlig forvaltning har falt betraktelig», skriver SSB i rapporten.

De påpeker  at stengte barnehager og innstilling eller reduksjon av driften for en rekke helsetjenester har redusert aktiviteten i offentlig forvaltning, mens nedgangen innenfor markedsrettet virksomhet er særlig sterk i noen tjenesteytende næringer som for eksempel overnattings- og serveringsvirksomhet, samt kultur og underholdning.

Raskere gjeninnhenting

Sammenlignet med våre handelspartnere, spår SSB at gjeninnhentingen her i landet vil skje raskere som følge av av større handlingsrom i finans- og pengepolitikken, samt at kronen har svekket seg mot de fleste valutaer.

– I våre beregninger har vi lagt til grunn at de mest inngripende smittevernstiltakene gradvis slippes opp gjennom 2. kvartal, noe som er litt tidligere enn hos mange av våre handelspartnere, sier von Brasch, som påpeker at det midlertid er stor usikkerhet rundt det videre smitteforløpet.

– Det kan bli behov for å videreføre enkelte smittevernstiltak betydelig lenger enn det vi har forutsatt. I så fall vil lavkonjunkturen sannsynligvis bli både dypere og lengre enn det vi har beskrevet i rapporten, sier han.

breaking
ssb
ssbs konjunkturtendenser