Det viktigste er når Norge åpnes

– Det viktigste er om smitteverntiltakene avvikles i andre kvartal, sier forsker Thomas von Brasch, som uansett tror at ledigheten vil bite seg fast.

Tidenes nedjustering: Forskerne Roger Hammersland og Thomas von Brasch, SSB, har senket BNP-anslagene med 7 prosentpoeng, og venter varig høy ledighet.  Foto: Are Haram
Makro

SSB skulle presentert norske og internasjonale makroprognoser 6. mars, men avlyste i siste sekund på grunn av den store usikkerheten.

Fredag kom endelig SSBs første forsøk på å tallfeste konjunkturbildet etter coronautbruddet.

SSB venter et kraftig BNP-fall i år og en AKU-ledighet som når 6,3 prosent, men også en klar gjeninnhenting neste år. Da tror SSB på en fastlandsvekst på 4,7 prosent. 

Underveis har veksttakten vært så svak som minus 14 prosent i mars, før SSB regner med gradvis økt aktivitet utover året. Prognosene for BNP er likevel rundt 7 prosentpoeng svakere enn SSBs forrige prognoser. 

Bedre enn IMF

Både i 2020 og 2021 er prognosene mer positive enn IMFs ferske prognoser, hvor Norge er landet med svakest gjeninnhenting av alle i 2021.

SSBs prognoser

2019202020212022
BNP, tidligere prognose1,13,52,11,7
BNP, nå1,1-4,04,83,3
Fastlands-BNP, tidligere2,52,41,91,8
Fastlands-BNP, nå2,5-5,54,73
Oljeinvesteringer, tidligere prognose15,02,0-7,63,1
Oljeinvesteringer, nå15,0-9,0-12,0-
Sysselsatte , tidligere1,70,90,60,2
Sysselsatte, nå1,7-2,301,2
Arbeidsledighetsrate, tidligere3,73,73,73,7
Arbeidsledighetsrate, nå3,76,35,55,1
Årslønn, tidligere3,53,63,63,2
Årslønn, nå3,52,01,63,5
KPI, tidligere2,32,11,92,1
KPI, nå2,31,23,41,9
KPI-JAE, tidligere2,42,32,12,2
KPI-JAE, nå2,42,82,31,9
Boligpris, tidligere2,41,82,22,3
Boligpris, nå2,4-2-0,51,7
Pengemarkedsrente, tidligere1,51,91,91,9
Pengemarkedsrente, nå1,51,10,81,1
Importveid kronekurs, tidligere3,03,10,00,0
Importveid kronekurs, nå3,011,41,30,0
Prosent, prosentvis vekst, sammenlignet med SSBs forrige prognoser

– Vi er rimelig på linje med IMF når det gjelder det internasjonale forløpet, men Norge vil få en sterkere gjeninnhenting enn andre land neste år, tror forsker Thomas von Brasch.

– En grunn er den brede kronesvekkelsen, en annen at de inngripende smitteverntiltakene er i ferd med å slippes opp i Norge, noe vi ikke ser i mange andre land.

Åpning avgjørende

SSB legger til grunn at mange av de norske tiltakene slippes opp i andre kvartal, og det er en sentral forutsetning for SSBs bilde.

– Vi forutsetter at dette skjer i andre kvartal. Kanskje blir smittevernforløpet annerledes, og da får vi en dypere og mer langvarig lavkonjunktur, sier von Brasch.

SSB har tidligere anslått at hver dag med stengte skoler koster Norge 1,7 milliarder kroner. 

– IMF legger dessuten til et fall i oljeproduksjonen. Selv om oljeproduksjonen nå er lavere, vil vi ha vekst år over år.

Olje mot renter

– Vil ikke summen av klart lavere oljeinvesteringer og i tillegg andre effekter av det store fallet i oljeprisen gjøre at Norge får en svakere gjeninnhenting enn andre land i 2021?

– Det vil være negativt, men Norge har også hatt mer å gå på i pengepolitikken enn andre land, og har brukt dette allerede. Dessuten tror vi at frontfagsmodellen vil virke, ved at det settes en lønnsvekst som konkurranseutsatte bedrifter tåler. Derfor får vi negativ reallønn.

– Bortsett fra tidspunktet for gjenåpning av norsk aktivitet, hvilke andre norske usikkerhetsfaktorer er viktige?

– Det er den viktigste usikkerhetsfaktoren, sammen med smitteforløpet internasjonalt.

– Med økt oljepengebruk i år og de kommende årene, er det behov for nye beregninger av generasjonsregnskapet?

– Oljepengebruken vil være høy, og vi regner med ekspansiv finanspolitikk også i årene som kommer. Men vi legger til grunn at oljepengebruken deretter gradvis vender tilbake til 3 prosent av Oljefondet.

Varig utenfor

NAV har registrert 400.000 arbeidsledige og permitterte. To av tre ansatte innen hotell og restaurant er permittert.

IMF varslet først Europas høyeste ledighet i Norge i 2021, med 13 prosent. Så kikket de litt nøyere på tallene, og slo av til 10 prosent. Dette er imidlertid fortsatt blant de høyeste i Europa, og helt unikt i norsk historie.

SSB oppgir ikke NAV-ledighet, men AKU-ledighet, hvor permitterte ikke er med. Den vil ligge over 5 prosent i minst tre år til.

– Står vi foran en delvis tapt generasjon i arbeidsmarkedet?

– Ledigheten vil bite seg fast på et høyt nivå, og vi vil ha hysterese-effekter, ved at de som forsvinner ut av arbeidsmarkedet nå, vil ha vanskelig for å få jobb igjen.

breaking
ssb
ssbs økonomiske utsikter
thomas von brasch
bnp-vekst
fastlands-bnp
arbeidsledighet