Fastlands-BNP med kvartalsfall

I første kvartal sank norsk fastlands-BNP med 1,9 prosent etter bråstoppen i mars.

Verst: I mars sank omsetningen for hoteller og restauranter med 30 prosent, anslår SSB. Foto: NTB Scanpix
Makro

I Konjunkturtendensene for 2020 anslår SSB at fastlands-BNP falt tilsvarende en årstakt på minus 14 prosent de siste to ukene av mars. I nasjonalregnskapstallene er fallet for hele mars 6,4 prosent, korrigert for sesongvariasjoner. Resultatet er et fall i fastlands-BNP på 1,9 prosent i første kvartal.

«Ingen tvil om at andre kvartal vil være mye svakere», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Enorme forskjeller

Innen hotell/restaurant, transport og kultur var omsetningsfallet i mars på mellom 25 og 30 prosent.

Blir verre: Marius Gonsholt Hov er sikker på at andre kvartal vil vise et betydelig større fall enn første kvartal. Foto: Are Haram

Andre deler, som dagligvarehandel, havbruksnæringen og industrien, var svært lite påvirket.

Privat konsum stupte, med et fall på 12 prosent fra februar til mars.

På grunn av stengte barnehager, skoler og annet, sank også offentlig konsum med 4 prosent i mars.

«Industrien har blitt mer “moderat” rammet hittil, men utsiktene er mye mørkere», mener Hov.

Årsaken er kollapsen i oljeprisen, som vil forsterke nedgangen i oljeinvesteringene.

bnp
nasjonalregnskap
handelsbanken capital markets
marius gonsholt hov