Tysk institutt: Coronakrisen rammer økonomien med full kraft

Ifo-indeksen er nede på det laveste nivået noensinne. Og fallet i april var det største noensinne.

CORONAKRISE: Tyske bedrifter har aldri før vært så pessimistiske som de er nå, ifølge Ifo. Foto: Bloomberg
Makro

«Sentimentet blant tyske selskaper er katastrofalt».

Slik innleder Ifo sin melding fredag om stemningen i det tyske næringslivet i april.

Det München-baserte Ifo-instituttets tillitsindeks, som baseres på en undersøkelse utført blant rundt 9.000 næringslivsledere i den tyske økonomien, har denne måneden sunket til det laveste nivået som noen gang er registrert.

Indeksen viser 74,3 poeng, som er ned fra 85,9 poeng i mars.

Fallet er dessuten det største som noensinne er målt, ifølge Ifo.

«Massiv svekkelse»

Instituttet forklarer at det hovedsakelig er «massiv» svekkelse i synet på nåværende situasjon som trekker ned.

Videre heter det at selskaper aldri før har vært så pessimistiske til de kommende måneder.

«Coronaviruskrisen rammer den tyske økonomien med full kraft», slår Ifo fast.

Delindeksen for nåværende situasjon viser 79,5 poeng for april, ned fra 92,9 poeng i mars. Delindeksen for forventninger er nede i 69,4 poeng, ned fra 79,5 poeng i mars.

«Ekstrem pessismisme»

Innen Tysklands industri er stemningen nede på det svakeste siden mars 2009. Det meldes om dramatisk svekkelse i nåværende situasjon og ekstrem pessimisme når det gjelder forventninger. Etterspørselen etter industriprodukter har kollapset, ifølge Ifo.

Tjenestesektorens stemningsindikator har sunket til ny all-time low, og også der er forventningene lavere enn noen gang.

Innen handel har vurderingen av nåværende situasjon falt mer enn noen gang tidligere, og forventningene har sunket ytterligere fra bunnivået i mars.

Rekordstort fall er det også innen tysk bygg- og anleggssektor.

tyskland
ifo
coronakrisen
næringslivstillit
bedriftstillit
Nyheter
Makro
Børs