Tror på Q2-minus 30 prosent for USA

Der BNP stort sett faller med 7 prosent i år, tror SSB på et fall på bare 4,1 prosent i Sverige.

Få restriksjoner: Elektronisk sporing tyder på at svensker i liten grad har endret adferd etter coronautbruddet, og smittetallene er i Europa-toppen. Foto: NTB Scanpix
Makro

I SSBs ferske prognoser ventes et BNP-fall for Norges handelspartnere på 5,7 prosent i år. Land som USA og Storbritannia, samt eurosonen, ligger alle an til minst 7 prosent BNP-fall.

Unntaket internasjonalt er Sverige, hvor SSB tror BNP faller med 4,1 prosent i år og så stiger med 3,8 prosent neste år.

SSBs internasjonale prognoser


20202021
Fastlands-Norge-5,54,7
Sverige-4,13,8
USA-7,74,7
Storbritannia-7,24,4
Eurosonen-7,04,3
Norges handelspartnere-5,74,5
BNP-vekst, prosent. Kilde: SSB

Sverige skiller seg internasjonalt ut med sin smittevernstrategi med lite nedstengning av samfunnet.

– Mykere vekstnedgang

– Sverige vil få en langt mykere vekstnedgang. I år tror vi på et BNP-fall på 4,1 prosent, som er langt mindre enn for de fleste andre økonomier, hvor vi ser for oss BNP-fall på 7-tallet. Sverige vil også få en relativt sterk gjeninnhenting neste år, sier forsker Roger Hammersland i SSB.

Stor forskjell: Roger Hammersland og SSB tror på langt mindre BNP-fall i Sverige enn i andre land. Foto: Are Haram

– Da legger dere ikke til grunn at Sverige får en mer langvarig coronakrise på grunn av sin strategi?

– Nei, men det ser ut til at strategien vil være bedre økonomisk sett, selv om den ikke nødvendigvis er det rent helsemessig, understreker Hammersland.

– Jeg vil tro at det tar så lang tid å bygge opp immunitet hos 70 prosent av befolkningen at vi i mellomtiden kanskje allerede har en vaksine.

Ekstremt USA-fall

– USA kom sent på banen?

– Ja, men kraftfullt. Tiltakene vil gi et voldsomt fall i BNP i andre kvartal. Noen prognoser tyder på et BNP-fall på godt over 30 prosent i årlig rate dette kvartalet, sier Hammersland.

SSBs prognoser tyder på en gjeninnhenting neste år på moderate 4,7 prosent, og Hammersland understreker at BNP i USA selv i 2023 vil ligge klart under trendbanen.

– Jeg er bekymret for USA. Dersom pandemien virkelig brer om seg, og det er det fare for, kan vi få en destabilisering, frykter Hammersland.

– Mange er uten både helsedekning, sykepenger og rett til fri ved sykdom. Grunnlovens mange begrensninger på maktutøvelse overfor innbyggerne og minimal straff for brudd på karantener, setter klare begrensinger på hvilke smittevernstiltak som kan innføres og hvor godt de vil fungere.

Ny finanskrise?

– Skiferoljeprodusentenes obligasjoner har ved flere anledninger sett antydning til betydelig høyere renter, og det kunne i seg selv ha bidratt til å starte en ny finanskrise. Samtidig har Fed nå begynt å kjøpe obligasjoner med høyere risiko, og det ser så langt ut til å ha hindret en slik utvikling, sier Hammersland.

– Den store usikkerhetsfaktoren er om vi får ny oppblomstring av smitten. Vi kan heller ikke utelukke en ny finanskrise. Verdens utestående gjeld er på enorme 250.000 milliarder dollar.

Hammersland ser også potensiell oppsiderisiko i prognosene:

– Det er knyttet til om smittetiltakene fungerer godt, som vi ser eksempler på i New Zealand, Taiwan og Sør-Korea. På den annen side ser vi ny oppblomstring av smitten i Japan og Singapore, så dette er veldig usikkert.

ssb
ssbs økonomiske utsikter
coronakrisen
roger hammersland
sverige
usa
fed