Russland senker styringsrenten – BNP kan falle med så mye som 6 prosent

Den russiske sentralbanken holder døren åpen for ytterligere rentekutt.

TAR GREP: Russlands sentralbanksjef, Elvira Nabiullina. Foto: Bloomberg
Makro

Russlands sentralbank har fredag vedtatt å kutte styringsrenten med 50 basispunkter til 5,50 prosent.

Dette er det laveste rentenivået i landet på seks år, ifølge Bloomberg. Kuttet var imidlertid som flere økonomer hadde ventet.

Åpner for ytterligere kutt

Sentralbanken viser til dramatiske endringer siden forrige rentemøte i mars. Det vises til betydelige restriksjoner knyttet til coronaviruset, både i Russland og i verden forøvrig, og at dette går ut over den økonomiske aktiviteten.

Basert på sine prognoser om en inflasjon på mellom 3,8 og 4,8 prosent i år og deretter stabilisering rundt 4 prosent, holder sentralbanken også døren åpen for ytterligere rentekutt.

I mars ble inflasjonen målt til 2,5 prosent, opp fra 2,3 prosent i februar. Foreløpige tall antyder en inflasjon på rundt 3,1 prosent nå i april.

Ser BNP-fall på opptil 6 prosent

Når det gjelder BNP, estimerer sentralbanken nå en nedgang på mellom 4 og 6 prosent i 2020. Til sammenligning har IMF estimert en russisk BNP-tilbakegang på 5,5 prosent i år.

I 2021 ventes økonomien å hente seg inn igjen, med en BNP-vekst på mellom 2,8 og 4,8 prosent, etterfulgt av vekst på mellom 1,5 og 3,5 prosent i 2022, i takt med en normalisering fra coronakrisen og oppheving av relaterte restriksjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Sentralbanken viser til at utbredelsen av coronaviruset og restriksjonstiltakene som er innført for å motvirke viruset, sammen med svakere etterspørsel fra utlandet og nedgangen i oljeprisene, har ledet til en betydelig svekkelse av den økonomiske aktiviteten.

Det er tegn til kraftig nedgang i både tjenestesektor og industri, ifølge sentralbanken.

Neste rentemøte i Russlands sentralbank er 19. juni.

russland
sentralbank
elvira nabiullina
coronavirus
coronakrisen
bnp
økonomisk aktivitet
inflasjon