Liten oppgang for PMI-indeksen i april

Kyrre Aamdal, Seniorøkonom i DNB Markets . Foto: Iván Kverme
Makro

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 42,0 i april, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en oppgang på 0,6 poeng fra mars, som da var laveste nivået siden mai 2009.

Ifølge meldingen var det bare mindre endringer i de viktige delindeksen for nye ordre, produksjon og sysselsetting. 

«Det lave nivået indikerer at produksjonsaktiviteten fortsatte ned i april, men fallet akselererte ikke. Norges Bank har allerede senket styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent. På dette tidspunktet forventer vi at frekvensen vil holde seg på dette nivået», skriver DNB Markets og Nima i en kommentar.

De påpeker at det er en mulighet for at noen av de spurte har sammenlignet aktiviteten i april med et normalt nivå og dermed svart «nedgang» i undersøkelsen, i stedet for «uendret» dersom aktiviteten i april var i tråd med marsaktiviteten. Det kan ha bidratt til å påvirke hovedindeksen.

På den andre siden kan det høye nivået og videre økningen i underkategorien «leveringstid» ha presset indeksen opp. 

«Normalt er en slik økning forbundet med stor etterspørsel. I denne situasjonen er det imidlertid snarere et tegn på transportproblemer, forstyrrede verdikjeder og mangel på viktig innsats i produksjonen på grunn av nedstenginger. Dette har sannsynligvis bidratt til en overvurdering av indeksen», skriver DNB Markets og Nima.

pmi
dnb markets
nima
Nyheter
Makro
Børs