Rentebeskjeden: 19 av 21 analytikere venter det samme

Liten spenning før Norges Bank-sjef Øystein Olsen kommer med rentebeskjed klokken 10 torsdag.

I FOKUS: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Iván Kverme
Makro

DNB Markets' seniorøkonom Kyrre Aamdal tror Norges Bank er glade for at de hevet renten i fjoråret, slik at de hadde «tørt krutt når krisen kom». 

Norges Bank kuttet renten to ganger i mars da coronakrisen satte inn, og renten er nå på historisk lave 0,25 basispunkter. På grunn av lavt nivå i forskjellen mellom styringsrenten og tremåneders Nibor tror ikke Aamdal på nytt rentekutt i dag. 

«Nå er myndighetene i gang med gradvis å lette på restriksjonene, og aktiviteten vil dermed ta seg opp. Etter vår vurdering passerte økonomien bunnpunktet i april. Det innebærer at effektene av den lave renten vil kunne tilta noe. Også av den grunn tviler vi på at Norges Bank vil senke renten nå», skriver Aamdal.

Heller ikke Nordea Markets venter at renten blir kuttet på nytt i dag. Ifølge en Bloomberg-undersøkelse tror 19 av 21 tallknusere som ble spurt at renten blir uendret.

«Vi forventer at de holder styringsrenten uforandret på 0,25 prosent, og signaliserer videre at renten mest sannsynlig vil holdes uendret i overskuelig fremtid», skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea.

DNB Markets venter i sine anslag at renten gradvis blir satt opp når økonomien henter seg inn igjen, og ser for seg at et kan skje i 2023.

«Vi tror også Norges Bank vil legge frem en rentebane som tyder på en viss renteoppgang mot slutten av anslagsperioden», skriver Aamdal.

Handelsbanken er blant unntaket som venter at renten blir kuttet til null.

«I pressemeldingen som fulgte med den siste styringsrenten 20. mars, sa Norges Bank at den ikke ville utelukke å kutte styringsrenten ytterligere. Og siden har data malt et stadig mørkere bilde av norsk økonomi. Vi tror derfor Norges Bank vil redusere styringsrenten til null og la den ligge der i overskuelig fremtid», skrev Kari Due-Andresen, sjeføkonom, i Handelsbankens morgenrapport mandag. 

Klokken 10 torsdag kommer svaret.

rente
norges bank
Nyheter
Makro
Børs