Kaller konsensusestimater for meningsløse

Under lockdown er konsensusanslag for makrotall ubrukelige, mener sjeføkonom Paul Donovan i UBS Wealth Management.

SKEPTISK: Sjeføkonom Paul Donovan i UBS Wealth Management kaller økonomiske konsensusestimater for meningsløse nå. Foto: NTB Scanpix
Makro

Ny uke, nye dårlige makrodata: Tirsdag kommer tall for antallet påbegynte boliger i USA i april. Det såkalte konsensusestimatet – som egentlig ikke angir en konsensus, men et gjennomsnitts- eller medianestimat – tilsier et fall på 21.900 fra måneden før, ifølge DNB Markets. 

Konsensusanslaget for maskinordre i Japan i mars er et fall på 6,8 prosent.

– Kan ikke være så presise

Men det er ingen spesiell grunn til å tro at disse anslagene treffer så godt, skal vi tro Paul Donovan, sjeføkonom i UBS Wealth Management. Anslagene for amerikansk aprilledighet for en uke siden lå mellom 11,6 prosent og 22 prosent, påpeker han (den endte på 14,7 prosent). Anslagene for desemberledighet lå til sammenligning på mellom 3,4 og 3,7 prosent. Estimatene for BNP-veksten i eurosonen i andre kvartal ligger mellom minus 1,6 prosent og minus 19,8 prosent fra samme kvartal i fjor.

«Å beskrive et tall som over eller under konsensus hjelper ikke. Økonomer – og markeder – kan ikke være så presise om dagens verden,» skriver Donovan i et notat.

Fredag viste det seg at detaljhandelen i USA datt 17,2 prosent i april, mot ventet et fall på 8,6 prosent. Fallet i amerikansk aprilsysselsetting på 20,5 millioner var faktisk halvannen million bedre «enn ventet».

– Konsensus er et slags gjennomsnitt av ulike scenarier. Folk har nok i dag lite tillit til konsensusfortellingen som estimatene er baserte på, sier Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

– De viktigste forutsetningene for anslagene er så usikre.

Når bryteren skrus på

Økonomi er ikke et så veldig presist fag i utgangspunktet, argumenterer Donovan i UBS, men handler først og fremst om å identifisere trender. Viruset gjør det ekstra tydelig.

Det innebærer en mangel på presisjon, som gjør 'økonomisk konsensus' til et meningsløst tall
Paul Donovan, UBS Wealth Management

Nedturen i økonomien skyldes denne gangen at politikerne har skrudd av bryteren, men folk og bedrifter kan reagere forskjellig når bryteren skrus på igjen, ifølge UBS-økonomen.

«Dessuten er økonomiske data i stor grad nonsens under en lockdown. Datakvaliteten begynte å bli dårligere allerede før viruset. Nå er det ingen som fyller ut spørreskjemaer. Økonomer blir bedt om å lage prognoser for hva statistikere gjetter skjer i økonomien,» skriver han.

«Det innebærer en mangel på presisjon, som gjør 'økonomisk konsensus' til et meningsløst tall.»

Spår investeringsfall i 2021

– Den store utfordringen i 2021 blir bortfallet av etterspørsel etter investeringsvarer, sier Andreassen.

Dette er tall det selv under normale forhold er vanskelige å spå om, påpeker han, fordi de er så volatile.

ENORM USIKKERHET: Folk stoler ikke på konsenusfortellingen som estimatene er baserte på, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Jone Frafjord

– De kan falle 20–30 prosent, og så stige 20–30 prosent, sier han.

Mitt råd til politikere er derfor å sette i gang alt av prosjekter: E18, Rogfast, Fornebubanen, vindmøller og oljefelt.
Jan L. Andreassen, Eika Gruppen

Han venter at SSB vil legge frem elendige investeringstall for Norge 4. juni, og at investeringene også vil falle i andre land.

– Usikkerheten er enorm. Konsumet vil komme tilbake, folk har nå høy sparerate. Men investeringsbildet nå er drevet av det som skjedde i fjor. Det er fint lite som trenger å bygges neste år, sier Andreassen.

– Mitt råd til politikere er derfor å sette i gang alt av prosjekter: E18, Rogfast, Fornebubanen, vindmøller og oljefelt, anbefaler han.

paul donovan
ubs wealth management
jan l. andreassen
eika gruppen
investeringer
konsensus
Nyheter
Makro