Venter økt konflikt til høstens valg

Gamle konflikter kommer i fokus igjen, og forverres av Kinas nye Hongkong-utspill, mener Kjersti Haugland, DNB Markets.

Ny uro: Men Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener konfliktene er de samme, gamle. Foto: Iván Kverme
Makro

– Vi burde ikke bli forbauset, mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets om økt markedsuro på grunn av den tilspissede konflikten mellom USA og Kina etter Kinas varsel om strengere kontroll i Hongkong.

Oljeprisen falt raskt 5 prosent og kronen svekket seg mot dollar og euro på de kinesiske nyhetene. Disse bidro også til at Oslo Børs åpnet rett ned fredag. 

– Handelskonflikten har ligget der hele tiden, og vi har regnet med at Trump ville «tøffe seg» frem mot valgkampen, sier hun, og viser til at også Brexit er et uløst problem, som har vært litt vekke fra radaren en stund.

– Men vi tror ikke Trump våger å øke tollsatsene nå. Det ville påvirke markedene negativt, og det ønsker han ikke før valget.

Derimot kan en ny eskalering av handelskrigen komme i 2021, forutsatt at Trump vinner presidentvalget i november.

– Truer Hongkongs rolle

For global økonomi er Kinas varslede innstramming overfor Hongkong et større problem enn at Kina fjerner sine vekstmål.

Protester: I 2003 og gjennom mye av 2019 protesterte innbyggerne i Hongkong hyppig. Nå er de i gatene igjen. Foto: NTB Scanpix

– Forslagene minner om hva Kina kom med i 2003. Det førte til voldsomme protester, og endte med at Kina trakk forslagene. I fjor var det igjen voldsomme protester, og det er derfor Kina nå vil stramme til.

Selv om dette ikke har noe direkte med handelskonflikten å gjøre, regner DNB Markets med at USA vil bruke Hongkong-utviklingen som en del av handelskonflikten.

– USA vil true Hongkongs rolle som et finanssentrum for Asia, blant annet ved å fjerne elementer i lovgivningen som understøtter denne rollen.

Tiltar frem til valget

– Men i eventuelle reaksjoner på Hongkong-innstrammingen har vel Trump støtte fra resten av Vesten, i motsetning til hva han har i handelskonflikten?

– Riktig. Men i USA har han støtte for handelskrigen, også blant demokratene.

Haugland tror derfor at spenningene rundt Hongkong vil øke frem til høstens presidentvalg.

– Det vil gi en sur markedsutvikling og økt usikkerhet.

Tidligere var faren at handelskrigen ville gi et vekstfall.

– Etter vekstfallet fra coronakrisen, er det nå mer snakk om at handelskrigen vil dempe oppturen.

Kina erklærer at intensjonen fortsatt er å stå ved Fase 1-avtalen om nedbygging av handelshindringer.

– Vi har hele tiden trodd at det ikke vil være mulig for Kina å importere så mye fra USA som avtalen krever. Det er merkelig at ingen av partene har villet bruke «force majeure»-adgangen i avtalen, mener hun.

Økt stimulans

Folkekongressen, som startet fredag, ga også meldingen om at Kina midlertidig suspenderer sine vekstmål. Det er naturlig, gitt pandemien og usikkerheten, mener Haugland.

– Så fraværet av et vekstmål har ingen stor betydning i seg selv. Vi ser at Kina øker stimulansen, og trolig øker kredittimpulsen, men Kina øker nok stimulansen mindre enn vi hadde ventet.

Kinas finanspolitiske mål

Statlig budsjettunderskudd økes med 1 prosent av BNP

Statsbudsjettets inntekter ventes å falle med 5,3 prosent, mens utgiftene økes 3,8 prosent. Samlet budsjettunderskudd anslås til «over 3,6 prosent» av BNP.

Skatter og avgifter reduseres med 0,5 prosent av BNP.

I stedet for 11 millioner nye jobber i byene, anslås nå 9 millioner. Urban ledighet anslås til 6 prosent.

Store byområder vil bli revet og erstattet av nye boliger.

Inflasjonen anslås til 3,5 prosent.

DNB Markets

Etter en stimulans på 2,8 prosent av BNP i fjor, hever nå Kina stimulansen til «minst 3,6 prosent». Det skjer ved økte rammer til lokale myndigheter, sammen med små kutt i skatter og avgifter og varsel om økt kredittimpuls.

Kina i bedring

Paradoksalt nok oppjusterte DNB Markets fredag sin globale makro-score nettopp på grunn av litt bedre utvikling i Kina. I mai stabiliserte makro-score-verdiene for USA og Japan seg på svake nivåer. Eurosonen er svakt ned, Storbritannia og Sverige er klart ned, og Kina altså i en bedre situasjon enn i april. For Norge er scoren uendret på minus 1,75. Eksporten svekket seg, mens arbeidsmarkedet bedrer seg klart.

kina
usa
hongkong
menneskerettigheter
handelskrigen
dnb markets
kjersti haugland
donald trump
tollsatser
presidentvalg i usa