NHO spår BNP-fall på 6,5 prosent

Og NHO spår rekordlave renter i lang tid.

NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: Are Haram
Makro

NHO spår nå en nedgang i BNP for Fastlands-Norge på 6,5 prosent i 2020, melder de i sin rapport «Økonomisk overblikk 2/2020».

Til neste år spår de imidlertid at økonomien vil vokse 3,1 prosent, og i 2022 venter de en BNP-vekst på 2,8 prosent.

NHO skriver i rapporten at konjunkturbunnen er nå, i andre kvartal.

«Mer presist ble bunnen trolig passert rundt påsketider. Vi regner med vekst i alle kvartaler fremover, og til dels ganske sterk vekst i de nærmeste kvartalene», heter det i rapporten.

Ledighet og renter

NHO påpeker imidlertid at selv med en samlet fastlandsvekst fra 2020 til 2022 på nesten 6 prosent, vil aktiviteten ved utgangen av anslagsperioden fortsatt være lavere enn den var før krisen.

– Vi har tre tapte år. Mer enn det. Vi kommer tilbake til samme nivå som fjerde kvartal i 2019 i 2022, men burde vært tilsvarende høyere, sa NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, under pressekonferansen.

– Vi er ikke ferdig med krisen på noen som helst måte, selv om det går bedre i enkelte næringer.

NHO trekker frem i rapporten at arbeidsledigheten anslås å komme raskt ned til å begynne med, når permitterte tas tilbake, men så bare avta forsiktig etter det. 

«Ved utgangen av 2022 anslås en ledighet, målt med arbeidskraftundersøkelsens tall på 5,5 prosent. Også hos oss vil dette virke dempende på lønns- og prisveksten», skriver NHO, og påpeker at dette, sammen med lave renter rundt oss, tilsier at renten vil forbli på dagens rekordlave nivå lenge.

Corona

NHO skriver også i rapporten at til tross for fortsatt høye smitte- og dødstall går utviklingen i riktig retning i mange land, og trekker frem at tallene hos våre viktigste handelspartnere har begynt å avta. 

– Vi er lysår unna flokkimmunitet. Vi må forvente nye utbrudd av viruset, sa Dørum under pressekonferansen. Han holder imidlertid frem at vi ved en andre smittebølge vil ha mye mer kontroll og at det ikke vil treffe økonomien like hardt som i april.

NHO mener nå at det mest plausible er at coronaviruset vil forbli en trussel frem til en vaksine er på plass.

«WHO har uttalt at storskala vaksineproduksjon tidligst vil kunne starte om 12-18 måneder. I våre prognoser legger vi til grunn at en vaksine vil være på plass omkring sommeren 2021», skriver de i rapporten.

NHO
Nyheter
Makro
Børs