Nordmenns gjeld steg til 3.674 milliarder

GJELD: Nordmenn har mange milliarder i gjeld samlet. Foto: NTB Scanpix
Makro

Den dagsferske kredittindikatoren (K2) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norges husholdninger hadde en gjeld på 3.674 milliarder kroner i april. Det er en oppgang på 4,6 prosent på årsbasis. 

I mars var husholdningens gjeld på 3.663 milliarder kroner, en vekst på 4,7 prosent på årsbasis. 

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.907 milliarder kroner ved aprils slutt. 81 prosent av gjelden var utlån fra banker og kredittforetak. 

SSB skriver at den samlede lånegjelden inkludert utenlandsgjelden (K3) var på 7.656 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. 

kredittindikatoren
ssb
Nyheter
Makro
Børs