Oljepengebruk som før 2017

Med fredagens nye tiltak kommer regjeringens oljepengebruk opp i 4,2 prosent av fondskapitalen, på linje med den gamle handlingsregelen.

NY FASE: Økonomien kryper opp fra bunnen, men usikkerheten er ennå stor, fremholder finansminister Jan Tore Sanner (i midten), statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: NTB Scanpix
Makro

Summen av tiltakene regjeringen la frem fredag utgjør 27 milliarder kroner. Dermed ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020.

Effekten av svak krone

Budsjettbalansen er svekket med 243 milliarder kroner siden saldert budsjett. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på 425 milliarder kroner svarer likevel ikke til mer enn 4,2 prosent av Oljefondet. Det er omtrent på linje med den forrige normalen for bruk av oljepenger, før handlingsregelen i 2017 ble senket fra 4 til 3 prosent. 

– Er det et paradoks at oljepengebruken er på 4,2 prosent, den gamle normalen for oljepengebruk?

– Vi har nå brukt enormt mye oljepenger inn i norsk økonomien. Vi har en impuls inn i økonomien på 5,2 prosent av BNP. Under finanskrisen var den på 3 prosent, og vi hadde planlagt for null, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Oljefondet er fortsatt stort. Mye av grunnen til at det ikke har falt mer, skyldes den svake kronen, påpeker han.

Målt som andel av trend-BNP i Fastlands-Norge har underskuddet på statsbudsjettet passert 13 prosent. Fra årtusenskiftet til 2019 steg underskuddet fra under 2 prosent til 8 prosent.

Vil ikke låne

Sjeføkonom Øystein Børsum og valuta-og rentestrateg Kjetil Martinsen i Swedbank skriver i Finansavisen i dag (side 62–63) at regjeringen kunne spart flere titalls milliarder i året på å lånefinansiere tiltakene, i stedet for å selge fra Oljefondet.

– Hvorfor ønsker dere ikke å finansiere pakkene gjennom å legge ut statsobligasjoner?

– Fordi vi mener at det vil være en omgåelse av handlingsregelen, sier Sanner.

– I Norge er vi heldige ved at vi har et stort pensjonsfond. Stortinget har fastsatt rammebetingelsene for hvordan vi skal hente penger til budsjettet. Vi er ikke i noen situasjon nå som skulle tilsi at vi skulle bevege oss bort fra det som har vært rammene som Stortinget har trukket opp.

Nedsiderisiko

– Dette kommer i tillegg til det som ligger i Revidert nasjonalbudsjett, sier Sanner om tiltakene fredag.

Finansdepartementet hadde i Revidert nasjonalbudsjett noe mindre pessimistiske utsikter for økonomien enn andre prognosemakere, for eksempel SSB og Norges Bank.

– Vår prognose var et fall i BNP, eller verdiskapningen, på 4 prosent. Men vi var veldig tydelige på at usikkerheten lå på nedsiden. Vi påpekte også at fallet kunne bli 7 eller 8 prosent, sier Sanner.

– Nå er det mange økonomer som peker på at situasjonen kan se litt lysere ut enn for bare noen uker tilbake.

Varig kutt i formuesskatt

Tiltakene fredag omfatter blant annet lønnsstøtte til bedrifter som tar egne ansatte tilbake (4 milliarder kroner), tiltak for å holde oppe aktiviteten i byggebransjen (4 milliarder kroner), tilskudd til reiselivet og tiltak for sesongbedrifter (250 millioner til hver), endringer i permitteringsregelverket fra 1. september og økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (provenyeffekt 1,3 milliarder).

Det siste innebærer at rabatten øker fra 25 prosent til 35 prosent. Det skal også bli gunstigere å investere i oppstartbedrifter. Fra 2021 synker derimot verdsettelsesrabatten i formuesskatten for boliger over 15 millioner kroner, fra 75 prosent til 50 prosent.

– Vår regjering vil ikke øke skatten på arbeidende kapital. Så når vi nå senker skatten på arbeidende kapital, så vil det ligge fast med en borgerlig regjering, sier Sanner.

– Mange av de andre tiltakene er midlertidige, særlig de som knytter seg til å få aktiviteten raskt opp. Men flere av tiltakene vil ha en langsiktig virkning

jan tore sanner
erna solberg
kjell ingolf ropstad
tiltakspakke
coronavirus
formuesskatt
øystein børsum
kjetil martinsen
swedbank
statsobligasjoner
Nyheter
Makro