Trygg på USA-ledighet under 6 % før valget

Den danske økonomen Lars Christensen er enda sikrere i sin spådom om USA-ledighet under 6 prosent før valget i november.

KORTESTE RESESJONEN I HISTORIEN? Den danske økonomen Lars Christensen tror ledigheten i USA vil ha falt til under 6 prosent før valget i november. Foto: Are Haram
Makro

I april sank sysselsettingen i USA med 20,7 millioner personer (opprinnelig oppgitt til 20,5 millioner). I mai var det ventet et nytt fall på 8 millioner og en ledighet på 19,8 prosent, ifølge estimater innhentet av Reuters. 

Men fasiten viser i stedet et hopp i sysselsettingen på 2,5 millioner og et fall i ledigheten til 13,3 prosent.

Happy days

Den danske økonomen Lars Christensen spådde i midten av mai, kort etter det episke sysselsettingsfallet i april, at ledigheten i USA vil være under 6 prosent når amerikanerne går til valgurnene i november.

Markedene har hatt rett og verden-vil-gå-under-ekspertene har tatt feil
Lars Christensen

«Det er en massive bekreftelse av min spådom om USAs arbeidsmarked,» skriver Christensen etter tallene fredag.

«Oppsvinget i USA er godt i gang. Markedene har hatt rett og verden-vil-gå-under-ekspertene har tatt feil.»

Dette vil være den korteste amerikanske resesjonen i historien, spår Christensen. Han var tidligere økonom i Danske Bank, men jobber nå selvstendig.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til over 0,9 prosent etter at jobbtallene ble sluppet, mens S&P 500-indeksen var opp 2 prosent i innledende handel – og var bare 6 prosent fra all-time high i februar. Fallet i sysselsetting i mars og april ble revidert opp med over 600.000 til sammen, men selv det blekner mot bedringen i maitallet.

Overkapasitet

– Ja, det er en stor overraskelse, men endrer ikke på sluttresultatet: overkapasitet og deflasjonsfrykt i de fleste næringer, sier Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

VENTER FORTSATT OVERKAPASITET PÅ SIKT: Men jobbtallene for mai reduserer faren for stor konkursbølge i USA, mener Jan L. Andreassen. Foto: Jone Frafjord

Det viktige er det langsiktige utfallet, mener han, ikke at BNP ramler 40 prosent det ene kvartalet og stiger igjen det neste.  

Men én ting endres mye av de gode jobbtallene for mai, venter Andreassen:

– Sannsynligheten for konkursbølge er mindre. Tallene vil være viktigst for kredittmarkedet, sier han.

Jobbtallene for mai vil gjøre bankene tryggere på å tillate litt treg tilbakebetaling av lån før de setter foten ned, venter Andreassen.

– Fortsatt tiltak

Bedre jobbtall betyr ikke at myndighetenes støttetiltak kan trekkes tilbake, understreker han.

– Det var ikke sånn at alt gikk konk i Japan i 1991 heller. Man gjorde mye rart for å holde økonomien flytende, og bygget veier og broer overalt der det kunne være fornuftig, sier han, med henvisning til den lange nedturen i Japans økonomi som begynte på begynnelsen av 1990-tallet.

Japan er blåkopien av hva som vil skje i USA og Europa, tror Andreassen.

– Frykten for den store kollapsen utløste mange motkonjunkturelle stimuli. De avverget kollaps. Men det betyr ikke at det ikke lenger er behov for motkonjunkturelle stimuli. Det er ingen grunn til å heve renten noen steder, sier han.

jan andreassen
lars christensen
eika gruppen
non farm payrolls
Nyheter
Makro