AKU-ledighet på 4,2 prosent i april

Foto: NTB Scanpix
Makro

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige 118.000 i april (snitt mars til mai), opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 4,2 prosent.

Ifølge AKU falt det sesongjusterte tallet på sysselsatte med 34.000 fra januar til april.

De sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte endte på 2.715.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 67,3 prosent.

Coronaeffekt

Fra mars til mai var nedgangen i antall sysselsatte på 55.000, og nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var ifølge SSB på 129.000 personer.

«Det sesongjusterte tallet på arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken var 5,2 prosent i mai», skriver SSB, og påpeker at ledighetsnivået i mai 2020 betydelig høyere enn det var i februar og økningen er godt utenfor feilmarginen for arbeidsledighet for rene månedstall.

aku-ledighet
arbeidsledighet
Nyheter
Makro
Børs
Arbeidsliv