Detaljhandelen overrasker stort

Oppgangen fortsetter. Men også denne gang var det sprik i konsensus (utvidet).

OVERRASKER STORT: Detaljhandelen fortsatte den sterke trenden i mai. Her fra Oslo City. Foto: Are Haram
Makro

Detaljhandelen steg 2,8 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Konsensus pekte ifølge DNB Markets mot 0,5 prosent nedgang. 

Samtidig minner vi om at det denne gang også var sprik mellom to konsensusrapporteringer. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 2,2 prosent, mens Nordea Markets så for seg hele 8,0 prosent oppgang.

– Vridning mot økt forbruk

«Flere indikatorer tyder på at husholdningene har blitt mer optimistiske siden mars, og korttransaksjonsdata viser at husholdningenes etterspørsel etter varer økte markert i mai. Rentekuttene fra Norges Bank har nok bidratt til å løfte konsumet, mens reiserestriksjonene har ført til en vridning mot økt forbruk her hjemme», skriver analytiker Dane Cekov i dagens morgenrapport. 

«Samtidig etterspør husholdningene færre tjenester og mer varer. Vi venter derfor en bredt basert oppgang i mange av næringene i detaljhandelen», fortsetter han.

Oppsvinget i mai følger opp en oppgang på 4,8 prosent fra mars til april.

«Som en følge av coronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene», skriver SSB.

Klær dro opp

Det største bidraget til veksten i detaljhandelen kom fra klesbutikkene. Dette kommer etter en kraftig nedgang i mars for denne bransjen, etterfulgt av vekst i april. 

Omsetningsvolumet er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn før coronakrisen. Prisene på klær og sko steg ifølge konsumprisindeksen 0,9 prosent fra april til mai.

Sportsutstyr og båter fortsetter oppgangen fra april, og SSB viser her til at mange nordmenn vil tilbringe sommerferien i Norge i år. 

Salg av møbler, optiske artikler og drivstoff bidro også positivt.

Varekonsum steg

Dagligvareforretninger og netthandel trakk ned, men førstnevnte vel å merke etter sterk vekst i mars og fortsatt vekst i april. Nivået på sesongjustert omsetningsvolum for denne bransjen blir dermed  karakterisert som fortsatt svært høyt. 

Sesongjustert omsetningsvolum for netthandel falt 11 prosent fra april til mai, men også her var veksten meget sterk i mars og april.

Vi tar også med at varekonsumindeksen steg 4,5 prosent sesongjustert fra april til mai.

Les mer her.

detaljhandel
ssb
kpi
konsumpriser
coronakrisen
klær
netthandel
dagligvare
Nyheter
Makro