Rekordoppgang i økonomisk tillit i EU

Etter en bunnotering lik finanskrisens verste har den økonomiske tilliten i eurosonen begynt å ta seg opp. 

REKORDOPPGANG: Ifølge EU-kommisjonens økonomidirektorat stiger den økonomiske tilliten i juni. Foto: Bloomberg
Makro

Ifølge tall fra EU-kommisjonens økonomidirektorat stiger den økonomiske tilliten i eurosonen fra 64,7 til 75,7 i juni, det melder TDN Direkt. 

I hele EU er det registrert den største månedlige oppgangen noensinne, der indeksen stiger fra 66,7 til 74,8. 

Indeksen er en indikasjon på husholdningers fremtidige forbruk og sparing.  

Mens den svake oppgangen i mai var rettet mot bedring i tilliten i industrisektoren og blant forbrukerne, ser det nå ut til at pilene peker oppover i alle målte sektorer. 

Rekordtall skuffer

Til tross for sterk oppgang i den økonomiske tilliten i juni er veksten lavere enn konsensusforventningene, som hadde en indeksverdi på 80. Den relativt svake oppgangen i tjenestesektoren er blant hovedårsakene til at den totale oppgangen er lavere enn forventet. 

Analysehuset skriver videre at konsumenttilliten støtter andre data om at den økonomiske innhentingen som begynte i mai fortsetter i juni. Dette kan medføre at vi opplever en lavere nedgang i BNP for andre kvartal enn opprinnelig forventet. 

Det forventes likevel at det vil ta lang tid før økonomien henter seg inn igjen til de nivåene før krisen. 

eu
eu-kommisjonen
økonomisk tillit
Nyheter
Makro
Børs