Største, britiske BNP-fall siden 1979

Foreløpige tall pekte mot 2,0 prosent fall. Det gikk enda verre.

KRISETALL: BNP i Storbritannia falt 2,2 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Det kvartalsvise fallet er det største siden 1979. Her en britisk anleggsarbeider. Foto: NTB scanpix
Makro

Endelige tall fra britiske statistikkmyndigheter viser tirsdag at BNP i Storbritannia falt 2,2 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år.

Dette er nedjustering fra det foreløpige estimatet på 2,0 prosent nedgang.

Britisk BNP har ikke vist et større, kvartalsvis fall siden tredje kvartal 1979.

På årsbasis var fallet 1,7 prosent, tilsvarende en nedjustering fra 1,6 prosent.

Les mer her.

storbritannia
bnp
Nyheter
Makro