Får tilskudd for å ta tilbake permitterte

Hvis alle permitterte tas tilbake i jobb, blir regningen på 4 milliarder kroner.

Endrer incentivene: Finansminister Jan Tore Sanner betaler nå bedriftene for å hente tilbake permitterte. Foto: Are Haram
Makro

I starten av coronakrisen ble bedriftene gjennom permitteringsordningen i praksis stimulert til å sende sine ansatte hjem. Dette har finansminister Jan Tore Sanner senere forsvart med at formålet var å hindre unødig smitte. 

En rekke økonomer og organisasjoner har likevel pekt på at incentivene dermed bidro til å forsterke fallet i aktiviteten.

Nå snur Finansdepartementet på incentivene, og gir bedrifter lønnstilskudd hvis de henter permitterte tilbake i arbeid.

Foreløpig gjelder ordningen juli og august, og bedriftene får etterbetalt støtten fra oktober.

Vil unngå varig ledighet

For å få lønnstilskudd må bedriften ha minst 10 prosent fall i omsetningen. Også ideelle organisasjoner og stiftelser kan få tilskudd. Dessuten gis støtte kun for ansatte som er tilbake i jobb senest 1. august, og i samme stillingsbrøk som før permitteringen. 

Ansatte som hentes tilbake kan ikke sies opp eller permitteres på nytt før tidligst 1. oktober. Bedriften kan heller ikke permittere eller si opp andre ansatte i denne perioden.

– Det er viktig at vi nå får flere tilbake i jobb raskt og hindrer at arbeidsledigheten biter seg fast, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Opptil 4 mrd

Bedrifter må ha rapportert alle opplysninger i Aa-registeret via a-meldingen før de kan søke.

Støtten er på opptil 15.000 kroner pr. ansatt pr. måned, forutsatt et omsetningsfall på minst 30 prosent. For virksomheter som ikke driver skattepliktig virksomhet er støtten på inntil 10.000 kroner pr. ansatt pr. måned.

Forutsatt at alle som var permittert 28. mai blir hentet tilbake i jobb, vil ordningen koste 4 milliarder kroner, anslår Sanner.