Ny rapport forventer et kraftig BNP-fall for eurosonen

Store usikkerhetsmomenter i EU-rapport som forventer ytterligere fall for økonomien. 

DYSTRE UTSIKTER FOR EU: Ny rapport forventer BNP-fall og sterkere skjevfordeling mellom medlemslandene.  Foto: Bloomberg
Makro

I EU-kommisjonens økonomiske prognose kommer det frem at de forventer et BNP fall på 8,7 prosent for eurosonen i 2020. 

Rapporten peker videre på at økonomien har driftet rundt 25 prosent under dens kapasitet i løpet av nedstengningen. 

Det forventes likevel at økonomien i eurosonen vil komme sterkere tilbake i andre halvdel av 2020 og i 2021, med en anslått vekstrate på 6 prosent. 

Skjevfordeling og usikkerhet

Til tross for en noe positiv prognose for andre halvdel av 2020, kommer det frem at det er tatt en rekke kritiske forutsetninger for den eksepsjonelt usikre analysen. 

Blant annet legger prognosen til grunn at det ikke vil komme en andre-bølge med smitte, noe som er svært tvilsomt ifølge en rekke eksperter.

Det kan også være vanskelig å få et nyansert bilde av økonomien i eurosonen basert på rapporten, spesielt med tanke på at den forventer stor skjevfordeling mellom medlemslandene i EU. 

Data fra første kvartal bekreftet at det er høyst asymmetrisk utvikling mellom medlemslandene. Skjevfordelingen forventes å være enda sterkere ut 2020 enn det ble forutsett i vår. 

eu
eu-kommisjonen
makro
bnp
Nyheter
Makro