Tror nordmenn får mer penger å rutte med etter billig ferie

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, tror på en negativ endring i norsk konsum i sommer. Men han ser endringen for hele året i pluss.

OPP ELLER NED: Kjetil Olsen i Nordea forventer mindre konsum i sommer, men opp for året som helhet.  Foto: Are Haram
Makro

Utlendingenes turistkonsum utgjorde 29,7 prosent av det totale turistkonsumet i Norge i 2018, ifølge SSBs «Satellittregnskap for turisme». Lignende andeler har man også sett de foregående årene. 

Norske husholdningers konsum i utlandet beløp seg til 130 milliarder i 2018, mens utlendingers konsum i Norge var på 51 milliarder, ifølge SSB. Slik blir det nok ikke i år. Reiserestriksjoner demper menneskeflyten inn og ut av Norge kraftig. Hva vil dette bety for norsk konsum?

Tror på billigere ferie

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, tror ikke at nordmenn vil trykke like hardt til på pengebruken under årets sommermåneder når de er hjemme.

GOD LIKVIDITET: Kjetil Olsen i Nordea mener mange nordmenn nå har bedre likviditet enn noen gang tidligere. Foto: Brian Cliff Olguin

– De fleste vil ha en billigere ferie i år, tror jeg, sier han.

– Størsteparten av turistene her kommer om sommeren, så vi kan nok i minus i sommer på total etterspørsel.

Olsen tror dette vil bli delvis kompensert av nordmenns konsum, men nordmenn vil ikke bruke opp alle feriepengene. Han forventer derfor å se elementer av sparing.

Selv om norgesferien kan være dyr, vil mange bruke mye tid på sine hytter, og følgelig ikke bruke mye penger her, tror Olsen. 

– Mange går inn i sommeren med bedre likviditet enn noen gang

– Har nordmenn flest noe grunn til å holde igjen på konsumet?

– Nei, folk flest som er i jobb har egentlig ikke det. Du har jo fått mye bedre råd på grunn av renten, så mange går inn i sommeren med bedre likviditet enn de noen gang har hatt.

– Men du klarer nok ikke å bruke opp det du ellers ville brukt på dyre ferier i utlandet.

Olsen minner om at han tror høstens lønnsoppgjør blir svært magert.

– Lønnsoppgjøret går nok omtrent i null, men mye av husholdningene taper på arbeidsledighet blir langt på vei utlignet av rentekuttet.

– Inntektsutviklingen vil nok være grei når du ser på prisveksten med strøm inkludert. Vi vil se reallønnsvekst i år, tror jeg.

Fortsatt vekst i dagligvare og deler av varehandelen

Olsen sier at mye av det tapte innen varehandel allerede er tatt igjen. 

– Men det kan nok være en del maling av hytter og bygging av terrasser fremover, tror jeg.

I vår har de børsnoterte handelsaksjene XXL, Kid og Europris meldt om sterk salgsvekst. Også fra andre aktører innen hjem og oppussing har man fått lignende signaler.

– Dette vil fortsette å holde seg sterkt igjennom sommeren, tror Olsen. 

Om dette vil vedvare gjennom høsten 2020, er han derimot litt mer usikker på.

– På et eller annet tidspunkt tar det slutt. Du har to effekter her: På et tidspunkt kjøpte man jo nærmest ikke noen ting, og da fikk du en opphentet etterspørsel (eng: pent-up demand). 

– Samtidig har du elementer av at du faktisk bruker mer penger på dette fordi du bruker mindre penger på reiser, kultur og underholdning.

Men på et eller annet tidspunkt tror han at nordmenn blir mette.

Klare tapere

Hvem som taper mest på turistmangelen fra utlandet, er klarere. Her trekker Olsen frem luksusbutikker i byene og museer som cruiseturistene drar innom, i tillegg til det mer klassiske innen reiseliv.

– De klassiske turistdestinasjonene vil så klart slite, men det finnes nok også de skjulte perlene som er litt mindre tilgjengelige for de utenlandske turistene. Her vil det være greit, tror jeg.

For stort gap for nedgang

Som Finansavisen skrev i går, viser Nordeas kortstatistikk for Norge at vare- og tjenestehandel nå ligger i pluss, målt år-over-år.

– Hvis du ser på 2020 som helhet, tror du vi får en positiv eller negativ endring i total etterspørsel i Norge?

– Akkurat for sommeren tror jeg kanskje at vi ender noe i minus. Men nå har vi ligget noe i pluss, og det vil være mye penger i systemet utover høsten.

Olsen tror mange vil oppleve å ha mer å rutte med utover høsten, og at mange er overrasket over den høye aktiviteten den siste tiden.

– Den samlede effekten av at vi tilnærmet har stengt landet, blir nok at vi får økt konsum her hjemme. Gapet mellom hva vi bruker ute og hva turister bruker her er såpass stort, avslutter Olsen.

kjetil olsen
konsum
Nyheter
Makro