DNB og Handelsbanken tror norsk økonomi trenger tid

Sjeføkonom Kjersti Haugland og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov advarer.

FINNER TRØST: SJeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets minner om at norsk økonomi falt mindre enn fryktet i den akutte fasen av coronakrisen. Foto: Iván Kverme
Makro

Sesongjusterte tall fra SSB lagt frem onsdag morgen viste at BNP for Fastlands-Norge steg 2,4 prosent fra april til mai. Fra februar til mai snakker vi likevel om et fall på 8,9 prosent.

Dette var godt under det meglerhusene hadde sett for seg, og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets minner om at Norges Banks prognose pekte mot 3,5 prosent vekst. 

«Dette var litt dårligere enn ventet, og klart på den svake siden til Norge Bank. Imidlertid kan det være mye støy i BNP-tallene på månedsbasis, og tallene kan bli revidert neste måned», skriver han i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Trøster seg med akutt-tall

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets legger ikke skjul på at dagens BNP-tall skuffet.

«Den moderate takten i gjeninnhentingen må likevel tolkes i lys av at økonomien falt mindre enn fryktet (og mindre enn i mange andre land) i den akutte fasen av coronakrisen», skriver hun i en oppdatering. 

Haugland venter at gjeninnhentingen fortsetter fremover, i takt med den gradvise lettelsen i restriksjonene. 

«Dette vil særlig løfte den husholdningsorienterte tjenestesektoren. Men som det sterkere fallet i den næringslivsorienterte tjenestesektoren signaliserer, vil ringvirkningene av krisen begrense styrken i oppsvinget over en lengre periode – i form av den høye usikkerheten som tynger næringslivsinvesteringer», fortsetter sjeføkonomen.

– Tjenester har kollapset

I Handelsbanken Capital Markets påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov at økonomien har slitt med å ta seg opp, selv om antall korttransaksjoner kom kraftig tilbake i løpet av mai.

«BNP-tallene viser også at bildet av husholdningenes konsum er nokså blandet. Varekonsumet har klart seg bra under krisen, mens tjenestekonsumet har kollapset. Til tross for en solid gjeninnhenting i mai, er forbruket av tjenester fortsatt langt under nivåene før krisen», skriver han i en såkalt «fast comment».

«Vi venter enda mer positive vekstrater for økonomien fremover, etterhvert som økonomien fortsetter gjeninnhentingen på et bredere nivå, selv om vi fremdeles vil advare om at en full gjeninnhenting vil bruke tid på å materialisere seg», legger Gonsholt Hov til.

Nyheter
Makro