Den økonomiske utviklingen i Storbritannia skuffer

BNP falt 24 prosent på årsbasis.

SKUFFER: Storbritannia med flagg i bakgrunnen. Foto: Bloomberg
Makro

Storbritannias BNP falt med 19,1 prosent i mai på kvartalsbasis, noe som var over konsensus på 17,4 prosent, ifølge Trading Economics.

På månedsbasis var BNP opp 1,8 prosent i mai, mens det ifølge Direkt Makro var ventet en oppgang på 5,5 prosent. På årsbasis var BNP ned 24,0 prosent, mot ventet nedgang på 20,4 prosent.

Ellers var industriproduksjonen i Storbritannia opp 6 prosent i mai på månedsbasis, noe som var helt i tråd med konsensus. På årsbasis var industriproduksjonen ned 20 prosent, noe som også var som forventningene.

Nyheter
Makro
Børs