Bank-topp varsler store utfordringer

Piyush Gupta stiller spørsmål ved hvordan man skal håndtere selskaper som ikke klarer å overleve.

VARSLER STORE UTFORDRINGER: Bank-topp Piyush Gupta er bekymret for den globale økonomien i året som kommer. Foto: Bloomberg
Makro

I kjølvannet av coronakrisens implikasjoner for den globale økonomien har statlige institusjoner verden over, med den amerikanske sentralbanken i spissen, stimulert til økt økonomisk aktivitet, for å hindre konkurser og økt arbeidsledighet. 

Piyush Gupta, adm. direktør i den Singapore-baserte banken DBS, sier til CNBC at den globale økonomien står overfor «store, store utfordringer» når myndigheter etterhvert begynner å lette på støtteordninger og andre tiltak.

Gupta stiller spørsmål ved om myndighetene kommer til å fortsette å bruke offentlige midler for å støtte selskaper eller om man skal la bedrifter bryte sammen for å lage vei for nye, bærekraftige virksomheter, når økonomien tar seg opp igjen.

– Dersom mange selskaper ikke overlever, får vi tusen-kroners-spørsmålet om hvordan man skal håndtere disse «zombie-selskapene», sier Gupta til CNBC. 

Finanssektoren vil arve problemer

Den asiatiske bank-toppen sier til CNBC at politikk og det sivile samfunnet vil gjøre det vanskelig for myndigheter å fortsatt støtte virksomheter økonomisk over lengre perioder. Å avvikle støtteprogrammer og pengepolitiske tiltak kan igjen føre til stadig flere misligholdelser, argumenterer han. 

Gupta hevder at disse misligholdelsene til slutt vil skape problemer for finanssektoren, og at bankene først og fremst vil få mye større problemer med balansene.