Aktivitetskrakk i USA og Tyskland: – Fallet for eurosonen blir større

DNB tar for seg de store makroøkonomiske linjene i dagens morgenrapport.

NEDTUR: Den økonomiske aktiviteten går nedover i en rekke land.  Foto: Bloomberg
Makro

Fallet i verdiskapningen i andre kvartal i både USA og Tyskland var de største i etterkrigstiden, og trolig har vi aldri sett så markante fall som nå. De historiske tallene strekker seg ikke langt nok tilbake. 

«På et kvartal falt BNP i USA 2,5x så mye som under hele finanskrisen, mens tilsvarende regnestykke for Tyskland er om lag 1,4x. Det sier mye om hvor akutt krisens første fase har vært», skriver DNB og valutastrateg Magne Østnor i fredagens morgenrapport. 

Østnor peker på at tallene beskriver hvor akutt den første fasen av krisen har vært. Det underbygges ved at av alle etterspørselskomponentene, var det kun det offentlige forbruket som bidro til å løfte veksten. 

Spenningen stiger også rundt BNP-tallene for hele eurosonen som publiseres i dag, og fallet er ventet å bli større samlet enn det var for Tyskland. 

Dempet arbeidsledighet og inflasjon

I eurosonen steg arbeidsledigheten med en tidel fra mai til juni, til 7,8 prosent. 

Årsaken til den noe overraskende lave oppgangen er myndighetenes støttetiltak som har resultert i større bruk av korttidsansatte og permitteringer, fremfor oppsigelser. Uten disse ville ledighetsoppgangen vært betydelig, og mer i tråd med det vi ser i for eksempel USA, ifølge ECBs Economic Bulletin som ble publisert torsdag.

«Støttetiltakene vil trolig ha begrenset varighet, og vi tror ledigheten i eurosonen vil stige noe fremover», skriver DNB i morgenrapporten.

Tall for tysk inflasjon viste et fall på 0,1 prosent sammenlignet med juli i fjor, et fall på 0,8 prosentpoeng fra måneden før. Det skyldes i stor grad et moms-kutt innført som støttetiltak i begynnelsen av juni, men også i andre land er inflasjonspresset svakt. I USA er kjerne-inflasjonen målt ved PCE-deflatoren ventet å ha falt til 1,0 prosent i juni, etter å ha vært 1,6 prosent i 2019 og i eurosonen som helhet er kjerne-inflasjonen ventet å ha vært 0,7 prosent i juli.

«Krisen virker å dempe inflasjonen, tross flere argumenter for det motsatte», skriver DNB i rapporten. 

«Den ledige kapasiteten vil trolig være betydelig i en god stund fremover, og lønnsveksten moderat. Dermed blir trolig også prispresset svakt», står det videre i rapporten. 

DNB peker på at de norske ledighetstallene, som legges frem fredag, blir viktig.