Nøkkeltall fra USA lå både over og under forventning

Nedgang i personlig inntekt i USA leverte svakere enn forventet.

NØKKELTALL: Fra USA fredag.
Makro

Personlig forbruk i USA økte for andre måned på rad i juni, det fremgår av tall fredag. I rapporten fra det amerikanske handelsdepartementet heter det at personlig forbruk økte med 5,6 prosent i juni, etter å ha økt 8,5 prosent i mai. 

Forventningene, gjengitt av CNBC, lå på 5,5 prosent, hvilket betyr at de faktiske tallene var marginalt bedre enn forventet. 

Personlig forbruk står, ifølge Reuters, for mer enn to tredjedeler av USAs økonomiske aktivitet, hvilket gjenspeiler viktigheten av denne utviklingen.

Privat inntekt viser derimot en annen side. Mens det var forventet at inntekt ville falle med 0,5 prosent, viser de faktiske tallene et fall på 1,1 prosent. 

usa
inntekt
nøkkeltall
Nyheter
Makro
Børs