Norsk PMI faller

Foto: Eivind Yggeseth
Makro

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 43,3 i juli, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 5,5 poeng, fra reviderte 48,9 i juni.

DNB påpeker i en kommentar at tallene kan gjenspeile at insudtrisektoren sliter med lav etterspørsel fra petroleumssektoren og fra utlandet, men trekker også frem at juli-tallene imidlertid er mer usikre enn de fleste andre måneder, som følge av ferieavvikling og produksjonsstans for noen bedrifter. 

«Petroleumsselskapene kuttet capex etter oljeprisfallet tidligere i år. De fleste av disse kuttene vil påvirke etterspørselen med etterslep. Det er mulig at PMI for juli reflekterer effekten av slike kutt, men juli-indeksen er mer usikker enn andre måneder», heter det i meldingen.

Det var i juli særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk ned. Førstnevnte falt 8,8 poeng til 35,4, mens produksjonsindeksen var ned 6,7 poeng til 41,8. 

Også sysselsettingsindeksen falt, med 2,1 poeng til 45,1.

Nyheter
Makro
Industri
Børs