Kjempehopp tross corona

Aldri før har DNB Markets’ MacroScore steget så sterkt som nå.

KRAFTIG BEDRING: Men fortsatt svake nivåer, understreker seniorøkonom Knut A. Magnussen, DNB Markets. Foto: Are Haram
Makro

Siden DNB Markets i 2002 begynte å måle temperaturen på global økonomi ved hjelp av sin MacroScore, har det aldri vært målt tilsvarende sterk bedring som i juli.

En rekke av komponentene i indeksen stiger markant etter vårens bratte fall. DNB Markets-indikatoren nådde imidlertid bunnen allerede i mai, og begynte stigningen i juni.

Hele 29 av 56 delindikatorer stiger, mens bare to synker.

Gjennomsnittsscoren øker med 0,61 poeng.

– Signifikant og bred bedring

«Juli viser signifikant og bred bedring på tvers av både land og økonomiske kategorier», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Også blant de tyngre økonomiene, som USA, Kina, eurosonen og Storbritannia, er det bedring i fem eller seks av totalt åtte kategorier. Storbritannia må imidlertid tåle en svekkelse for boligmarkedet.

Japan er for tiden det svakeste av de store landene.

Kina har sterkest økonomi etter å ha kommet gjennom coronakrisen før de andre landene.

Norge gjør et hopp

Både i Sverige og Norge viser tre av kategoriene bedring, og den sterke konsumveksten gjør at Norge løftes to hakk, fra minus 1 til pluss 1.

«Etter sterk bedring også i juni, er samlescoren for Norge nå klart høyere enn for Sverige», skriver Magnussen.

Han peker samtidig på at en så klar bedring av økonomien kan synes merkelig, gitt at coronapandemien fortsatt rår, med høy ledighet og mye ledig kapasitet i mange land. Til tross for den klare bedringen i juli, er fortsatt alle land i indeksen fortsatt solid plantet på negative verdier.

«Det enkle svaret er at scoren gjenspeiler endringen i harde data over økonomisk aktivitet, og ikke nivået på disse seriene», understreker Magnussen.

Leter etter endringer

Derimot legger DNB Markets større vekt på ferske utslag i nivåene på «myke» indikatorer som konsument- og bedriftssentiment.

Det betyr at målingen for arbeidsmarkedsindikatoren i MacroScore for USA har gått fra minus 2 til 0, selv om nivået på ledigheten fortsatt er høyere enn 10 prosent.

«Men sysselsettingen har vokst kraftig, og ledigheten har falt bratt i to måneder, en signifikant bedring, som gir en høyere score».

Vanligvis ser DNB Markets helst på endringer over to-tre måneder, men pandemien har gitt så raske utslag at DNB Markets nå legger mer vekt enn normalt på helt ferske data.

dnb markets
knut a. magnussen
konjunkturindikator
coronakrisen
norge
sverige
usa
eurosonen
japan
kina
storbritannia
breaking
Nyheter
Makro
Børs