Ferske PMI-tall fra Europa

Både fra eurosonen og flere europeiske land har det tikket inn sammenstilte PMI-tall onsdag.

Foto: Bloomberg
Makro

De europeiske innkjøpssjefenes sammenstilte forventningsindeks (PMI) endte på 54,9 i juli, viser endelige tall.

Det er en liten oppjustering fra det foreløpige tallet på 54,8.

Juni-tallene viste en indeks på 48,5.

Også fra enkeltland i Europa har det tikket inn PMI-tall:

Tyskland: 53,3 (ventet 55,5)

Frankrike: 57,3 (ventet 57,6)

Storbritannia: 57,0 (ventet 47,7)

En indeks over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.

pmi
eurosonen
tyskland
frankrike
storbritannia
Nyheter
Makro
Børs