Coronagevinster for bankene

Det kraftige fallet i bankenes utlånsrenter har ikke fått bankene til å blø. I stedet har deres utlånsmarginer økt kraftig de seneste tre kvartalene.

FETERE MARGINER: Bankene har ikke bare økt pågang, men har også økt sine marginer gjennom våren. Foto: NTB Scanpix
Makro

Gjennom våren er Norges Banks styringsrente kuttet i tre omganger, til null prosent. Bankene brukte litt tid på å følge opp, men i andre kvartal kuttet de i sine utlånsrenter.

Til tross for friske rentekutt, har bankene fortsatt å øke sine utlånsmarginer i hele år, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

Boligfest

Etterspørselen etter nye boliglån økte kraftig i andre kvartal. Det samme gjorde bruken av avdragsfrihet.

Dermed har både det uventet friske boligmarkedet og de fortsatt høye permitteringstallene slått direkte ut i bankenes aktivitet.

I juli i år ble det omsatt 45 prosent flere boliger enn i juli i fjor, og prisene har økt uventet mye gjennom hele våren og sommeren. Etterspørselen etter førstehjemslån har også økt, men mindre enn låneetterspørselen totalt.

Fallende styringsrente og trege banker har fått mange utålmodige lånekunder til å refinansiere eller bytte bank.

Økte marginer

Likevel har bankenes marginer på boliglån økt. Det normale når rentenivået nærmer seg null prosent, er at bankenes marginer blir skviset. Kundene forventer lavere lånerenter, men godtar ikke nullrente eller negative renter på innskudd.

FIKK GJENNOMSLAG: Men rentekuttene fra Øystein Olsen (f.h.), Ingrid Solberg og Torbjørn Hægeland slo ikke raskt eller fullt gjennom i bankenes utlånsrenter. Foto: Are Haram

Aldri før i denne undersøkelsens historie har bankene meldt om større fall i utlånsrentene. Likevel har utlånsmarginen nå økt klart i tre kvartaler på rad.

Bankene tror at utlånsrentene vil falle litt også i inneværende kvartal, og tror også at dette nå vil gi et fall i utlånsmarginen. Også de to foregående kvartalene trodde bankene på fallende margin, uten at det ble noe av.

Også kriseutslag

Men ikke alle har kunnet være med på boligprisfesten. På det høyeste var nesten 300.000 personer helt ute av arbeid, enten fordi de var permittert eller fordi de hadde mistet jobben. Selv om tallet har sunket til under 140.000, har tallet på permitterte gjort at langt flere bankkunder har bedt om, og fått, avdragsfrihet.

Bankene opplyser imidlertid at etterspørselen etter avdragsfrihet avtok utover i kvartalet, i takt med at mange permitterte kom tilbake i jobb.

Bruker «kvoten»

Som et krisetiltak ble bankene gitt adgang til økt «fleksibilitetskvote», altså at en høyere andel av lånesøknader som bryter med ett eller flere krav i boliglånsforskriften, kan innvilges. Denne adgangen har bankene brukt «i noen grad».

I tråd med dette, oppgir bankene også at de ikke har strammet inn på sin kredittpraksis. De venter heller ingen endring fremover.

I den grad bankene har tråkket på bremsen, har årsaken vært svakere makroøkonomiske og næringsspesifikke utsikter.

Der låneveksten er frisk blant husholdningene, har bedriftene bremset på sin låneetterspørsel.

Også for lån til bedriftene har bankene økt sine utlånsmarginer.

breaking
utlånsundersøkelsen
boliglånsrente
norges bank
innskuddsrente
kredittpraksis
Nyheter
Makro
Børs