Svakere gjeldsvekst i juni

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Makro

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 4,5 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av juni, ned fra 4,6 prosent måneden før.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld var 4,4 prosent ved utgangen av juni, uendret måneden før.

Lånegjelden hos ikke-finansielle foretak steg 3,5 prosent på 12 måneder, ned fra 4,2 prosent måneden før.

Pengemengde

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M3) var 8,1 prosent fram til utgangen av juni i år, ned fra 10,1 måneden før, melder SSB.

Husholdningenes pengemengdevekst var 8,3 prosent i samme periode, ned fra 9,5 prosent fram til utgangen av februar.

gjeldsvekst
k2
kredittindikatoren
Nyheter
Makro
Børs