Brodtkorb møter intern motstand om mulig lovbrudd

Representantskapets leder Julie Brodtkorb åpnet for at sentralbanksjefen kan ha brutt sentralbankloven i Tangen-prosessen, men møter motbør internt.

Kvinner i Fokus, konferanse i regi av Kapital og Positiv Opplæring. Norges mektikgste kvinner, kvinnekåring. Redaktør Trygve Hegnar leder debatt mellom Julie Brodtkorb og Inga Marte Thorkildsen. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme
Makro

Norges Banks ansettelse av Nicolai Tangen var mandag tema for en høring i Stortingets finanskomité.

Da åpnet Brodtkorb for at banken kan ha brutt sentralbankloven ved å ikke informere Finansdepartementet om at Tangen også som oljefondssjef skulle få fortsette som hovedeier i Ako-systemet. Norges Bank plikter ifølge loven å informere departementet om «saker av viktighet».

I et innlegg i DN tirsdag skriver Morten Søberg i representantskapet at påstanden om mulig brudd på sentralbankloven kom som en overraskelse, og at han er ubekvem med å bli tolket som at han stiller seg bak anklagen.

– Det sentrale poenget her og nå er at det ikke er gitt at et enstemmig representantskap i Norges Bank kan slutte seg til alt som står skrevet i åpningsinnlegget til lederen, skriver han.

Fire andre medlemmer av representantskapet gir imidlertid Brodtkorb støtte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen erkjente i høringen at han ikke opplyste departementet om Tangens fortsatte Ako-eierskap, men avviste å ha brutt loven.

Brodtkorb sier til DN at Søberg ikke var til stede på slutten av det avsluttende møtet 11. juni, men at han «ga leder en fullmakt til at han var med på det flertallet i representantskapet vedtok.»

nicolai tangen
norges bank
øystein olsen
oljefondet
nbim
Nyheter
Makro