Økonomsprik om Norges Bank-signaler

Handelsbanken venter hint om en høyere rentebane, mens Nordea Markets tror rentebanen like gjerne kan bli senket.

Uendret til 2022: Men hvis Norges Bank endrer syn, betyr det en tidligere renteheving, tror Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Iván Kverme
Makro

Handelsbanken Capital Markets tror at Norges Bank neste uke vil hinte om en høyere rentebane fra september.

Nordea Markets er usikker, men tror at rentebanen heller ville blitt senket på kort sikt.

Det er fullstendig enighet om at Norges Bank ved kommende ukes rentemøte fortsetter med en styringsrente på null prosent.

Eneste spenning er om det samtidig kommer signaler eller hint om hva Norges Bank planlegger å gjøre ved rentemøtet i september, når det uansett vil bli publisert fullstendige prognoser og en ny rentebane.

Uenige om signaler

«Vi utelukker ikke at sentralbanken vil signalisere potensielle endringer i rentebanen, som kommer i september», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i en forhåndsomtale.

Nordea Markets tror mest av alt at Norges Bank ikke gir noen nye signaler kommende uke.

«Vi venter at Norges Bank vil gjenta budskapet fra juni om at “styringsrenten mest sannsynlig vil bli liggende på dagens nivå en god stund fremover”», skriver Dane Cekov og Kjetil Olsen i sin Preview-analyse.

Heller ned enn opp?

Og hvis Norges Bank hadde revidert rentebanen nå, ville endringene uansett vært minimale, og kanskje heller trukket rentebanen ned, tror Nordea Markets-økonomene.

Uendret: Men hvis rentebanen ble endret nå, ville det trolig vært nedover, tror Dane Cekov (bak) og Kjetil Olsen. Foto: Are Haram

Oljeprisen og inflasjonen ville helt klart trukket rentebanen opp, og fått litt bidrag fra innenlandsk etterspørsel. Motsatt ville kronekursen trukket mye ned, og tilstrekkelig til at rentebanen det neste året kunne blitt senket, tror Cekov og Olsen.

Først fra inngangen til 2022 ville de positive faktorene dominere, slik at renteutsiktene kunne blitt litt høyere enn Norges Bank har i sin nåværende rentebane.

Skremt av boligpriser

Finansavisen har tidligere skrevet om hvordan boligprisveksten nå er dobbelt så sterk som Norges Bank la til grunn i juni, da første sannsynlige renteheving ble fremskyndet med ett år.

Due-Andresen tror at boligprisveksten kan ha gjort Norges Bank mer bekymret over utsiktene for den finansielle stabiliteten. Hvis den sterke boligprisveksten fortsetter, kan det bidra til å løfte rentebanen i september, tror hun.

Motsatt er det også tegn til ny smitteoppblomstring i Norge og hos mange handelspartnere. Det kan dempe oppsvinget, og trekker isolert sett ned rentebanen.

Handelsbanken Capital Markets tror fortsatt at renten blir liggende på null til sent i 2022.

«Men hvis realøkonomien utvikler seg omtrent som sentralbankens prognoser mens inflasjonen “overskyter” og særlig hvis boligmarkedet forblir hetere enn ventet, tror vi at Norges Bank vil fremskynde sine planlagte rentehevinger og vil vise til bekymring over mulig ny finansiell ustabilitet», varsler sjeføkonomen.

rentebane
styringsrenten
rentemøte
norges bank
handelsbanken capital markets
kari due-andresen
kjetil olsen
dane cekov
nordea markets
Nyheter
Makro
Børs