Handelsunderskudd på 1,8 milliarder i juli

Utenrikshandelen med varer falt kraftig også i juli.

Makro

Norge hadde i juli 2020 et underskudd på handelsbalansen på 1,8 milliarder kroner. Det er 125,5 prosent lavere enn i samme måned året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med måneden før (juni 2020) er det en nedgang på 83,0 prosent.

Eksportfall

Eksporten falt 12,5 prosent til 58,4 milliarder kroner, sammenlignet med juli 2019.

Sammenlignet med juli i fjor er det ifølge SSB først og fremst naturgass og raffinerte mineraloljeprodukter som bidrar til nedgangen i eksportverdien.

Naturgasseksporten endte på 4,2 milliarder kroner, ned 60,3 prosent.

«Nedgangen skyldes sterkt reduserte gasspriser og noe lavere eksportvolum. Produsentprisindeksen forklarer prisnedgangen med et stort tilbud av naturgass i kombinasjon med redusert etterspørsel som følge av covid-19», skriver SSB.

Råoljeeksporten dempet derimot fallet, og endte opp 6,8 prosent (fra juli 2019) til 20,0 milliarder kroner.

Fastlandseksporten utgjorde 32,9 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 9,7 prosent fra juli i fjor.

Svak vekst i importen

Importen steg i juli 0,5 prosent til 60,2 milliarder kroner.

Ifølge SSB har importen av personbiler styrket seg betydelig sammenlignet med de lave nivåene i april og mai 2020. I juli ble nærmere 13 900 biler innført, en økning på 13,8 prosent fra juli i fjor.

Innførsel av varer til produksjon av vindkraft trakk opp, og det samme gjorde alkoholholdige drikkevarer. 

Importverdien av alkohol var i juli på historisk høye 714 millioner kroner, en økning på 55,7 prosent fra juli i fjor.

handelsbalanse
handelsunderskudd
ssb
Nyheter
Makro