Stortap på UK og olje

Amazon og andre techno-aksjer pyntet tallene, men Oljefondet tapte stort i første halvår.

Tøft halvår: Nestleder Trond Grande, NBIM Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold
Makro

I første halvår 2020 hadde Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) en avkastning på minus 3,4 prosent. Det tilsvarer 188 milliarder kroner tapt.

Europa og energiaksjer trakk mye ned, sammen med britiske aksjer. I USA gikk det bedre, med en avkastning på minus 2,1 prosent. 

Avkastning 1. halvår

Totalt -3,4

USA -2,1

Nord-Amerika totalt -2,6

Europa -11,7

Storbritannia -24,3

(Prosentvis avkastning. Kilde: NBIM

De fleste næringer trakk ned. Unntaket var teknologiaksjer, som ga en avkastning på 14,2 prosent. Best av disse igjen var Amazon, fulgt av Microsoft og den langvarige Oljefond-favoritten Apple.

Oljefondets største aksjeposter

Microsoft 150,7

Apple 148.8

Amazon 121,1

Alphabet 90,3

Nestle 82,5

 

Størst minus fikk fondet fra Royal Dutch Shell, fulgt av HSBC Holdings og JP Morgan Chase.

Avkastning ulike næringer

Olje og gass -33,1

Finans -20,8

Industri -7,5

Konsumvarer -6,7

Material -6,5

Teknologi 14,2

(Prosent, utvalgte næringer. Kilde: NBIM)

breaking
oljefondet
nbim
Nyheter
Makro
Børs