Oljefondet sto igjen da markedet tok av

Under finanskrisen kjøpte Oljefondet aksjer med begge hender, og la grunnlaget for oppturen. I år har ikke fondet hatt penger å kjøpe aksjer for.

Fikk ikke kjøpt: Nestleder Trond Grande og NBIM kjøpte aksjer for bare 116 milliarder kroner i første halvår. Foto: Are Haram
Makro

Oljefondet hadde historiens svakeste resultat i første kvartal. Så fulgte det sterkeste kvartalet noensinne med en avkastning på 13 prosent. 

Det var ikke nok til å gjenvinne det tapte, og fondet tapte 188 milliarder kroner i første halvår. Total avkastning siden nyttår ble minus 3,4 prosent. Aksjer ga minus 6,8 prosent, mens obligasjonsbeholdningen ga uvanlig sterke 5,1 prosent positiv avkastning.

Fra 1.000 til 116

Da støvet etter finanskrisen hadde lagt seg, var Oljefondet verdt drøyt 3.000 milliarder kroner. Under krisen hadde fondet benyttet seg av fallende børser og kjøpt aksjer for 1.000 milliarder kroner.

Da børsene tok av rett etter coronasjokket, hadde ikke Oljefondet penger å hamstre aksjer for.

– Dette (statsbudsjettets uttak av 60 milliarder kroner i mars, red. anm.) falt sammen med fallende aksjekurser, sier Trond Grande, nestleder i NBIM.

– Vi solgte obligasjoner, og det ble i stor grad brukt til uttaket. Vi har i mindre grad vært i stand til store aksjekjøp.

Gjennom hele første halvår har fondet netto kjøpt aksjer for 116 milliarder kroner. Det er 33 prosent mindre enn i første halvår i fjor.

Der fondet kjøpte aksjer tilsvarende mer enn en tredjedel av hele verdien av fondet under finanskrisen, har Oljefondet i år kjøpt for aksjer 1,1 prosent av fondets verdi.

Rakk ikke kjøpe

I årene etter finanskrisen har NBIMs ledelse en rekke ganger forklart mye av den sterke veksten i fondet nettopp med at fondet gikk tungt inn i svake og fallende aksjemarkeder i 2009 og 2010.

– Det som skjedde i første og andre kvartal, var at markedene kom så raskt tilbake at kjøpsmuligheten forsvant, sier han.

NBIMs avkastning

Aksjer -6,8

Eiendom -1,6

Obligasjoner 5,1

Totalt -3,4

Prosent gjennom første halvår. Kilde: NBIM

– Det andre som skjedde under finanskrisen var at det var høy tilflyt, og hele tilflyten ble brukt til å kjøpe aksjer. Jo mer vi kjøpte, jo billigere ble aksjene, så da kjøpte vi bare enda mer.

– Og i år var det motsatt et ekstraordinært stort uttak fra fondet?

– Nettopp.

– Ikke tapt mulighet

Så langt i år er det overført 172 milliarder kroner fra fondet til statsbudsjettet. Det har tappet fondet nesten like mye som den negative avkastningen på 3,4 prosent.

NBIM 1. halvår 2020

Avkastning -188

Uttak -172

Kronekurs 672

Totalt 312

Mrd. kr. Kilde: NBIM

Fordi aksjeandelen etter første kvartal var 65 prosent, godt under målet om 70 prosent aksjeandel, ville fondet normalt vært storkjøper av aksjer i andre kvartal.

– Absolutt. Men jeg vil ikke kalle det en tapt mulighet. Man vet aldri om markedene skal ned igjen på nytt, så det er for tidlig å si om dette var en tapt mulighet, mener Grande.

Klar dekopling

Børsoppgangen har vært svært sterk, til tross for at de fleste land har historisk høy arbeidsledighet og BNP-veksten i nesten hele verden er negativ.

Hvilke tanker gjør dere dere om dekoblingen mellom aksjemarkedet og realøkonomien i det siste?

– Man investerer i profittmarginen i selskaper, og ikke nødvendigvis i de store arbeidsgiverne. Realøkonomien og den finansielle økonomien vil henge sammen på lang sikt, men i det korte bildet har vi sett forbløffende ofte at det ikke er noen veldig sterk kobling, sier Grande.

– Vi har store aksjeposter i selskaper med høy profittmargin, og som kanskje til og med har tjent noe på at vi nå jobber på en annen måte og er mer digitaliserte, og kanskje ikke like mye i bransjer som har lidd, restaurant, reise, fysisk underholdning.

Hvis ikke farten kommer opp i realøkonomien, kan da børsene fortsette oppover som nå?

– Det skulle man tro var vanskelig, men aksjekursene er også preget av rentenivået, som har falt og er lavt. Hvis det blir enda lavere, kan det påvirke aksjekursene også.

I 2017 ble handlingsregelen endret fra 4 til 3 prosent av fondets verdi. Hensikten var at bruken av oljepenger bedre skulle matche realavkastningen i fondet, som da hadde sunket til like over 3 prosent. 

Dette er nå endret. Fra 1998 er fondets realavkastning 3,9 prosent, mens den de siste ti årene er 5,88 prosent.

nbim
norges bank investment management
oljefondet
trond grande
coronakrisen
Nyheter
Makro