Her er resultatene fra Norges Banks forventningsundersøkelse

Foto: Magnus Rørrvik Skjølberg
Makro

Økonomenes forventninger til årets lønnsvekst er i andre kvartal på 2,0 prosent. Det tilsvarer en økning på 0,5 prosent fra første kvartal, viser Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse.

Partene i arbeidslivet og næringslivslederne er derimot hakket mer pessimistiske, og forventer alle en lønnsvekst på 1,9 prosent. 

For partene i arbeidslivet er dette en nedgang i forventningene på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, mens næringslivslederne er mer optimistiske, og oppjusterer 0,3 prosentpoeng fra årets første kvartal.

Mest pessimistiske er husholdningene, som spår en lønns- og pensjonsutvikling på 1,4 prosent de neste 12 månedene. Det er uendret fra første kvartal.

Prisstigning og lønnsomhet

Forventningene til prisveksten de neste 12 månedene spriker, og det er næringslivslederne som spår størst vekst. De venter nå en prisstigning på 2,6 prosent, en økning på 0,1 prosentpoeng fra første kvartal.

Økonomen spår en prisstigning på 2,2 prosent, mens både partene i arbeidslivet og husholdningene forventer at prisene vil stige 2,1 prosent det kommende året.

25 prosent av næringslivslederne sier i forventningsundersøkelsen at de nå venter bedret lønnsomhet de kommende 12 månedene. Det er en økning på 7,4 prosentpoeng fra første kvartal.

36,1 prosent forventer at lønnsomheten vil være uendret, mens 35,1 prosent tror på svakere lønnsomhet.

norges bank
norges banks forventningsundersøkelse
Nyheter
Makro