Uendret rente fra Norges Bank

Ingen overraskelser fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

NY RENTEBESKJED: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: NTB Scanpix
Makro

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null, viser torsdagens rentebeskjed. Det var det meglerhusene og ekspertene så for seg i forkant.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Tidligere har Norges Bank varslet en renteoppgang fra slutten av 2022. Neste rentebeslutning kommer 24. september.

Av torsdagens rentebeskjed går det frem at Norges Bank vurderer at ny informasjon bekrefter langt på vei bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i junirapporten. Komiteen mener det fortsatt er stor usikkerhet rundt innhentingen i økonomien etter coronakrisen.

At boligprisene har steget de siste månedene har ført til at økonomer har lurt på om Norges Bank må sette opp rentene tidligere enn signalisert. 

«Den siste tiden har spredningen av coronaviruset økt og enkelte smitteverntiltak er gjeninnført. Komiteen var også opptatt av utviklingen i boligmarkedet. Vedvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp», heter det i torsdagens rentebeskjed.

Styringsrenten ble 13. mars satt ned fra 1,5 til 1 prosent da coronaviruset skapte krise i den globale økonomien. En uke senere ble den senket til 0,25 prosent. Siden 7. mai har renten vært på null.

norges bank
rente
breaking
Nyheter
Makro
Børs